Wat kun je als werknemer nu echt met AI-tools zoals ChatGPT en waar liggen de valkuilen? In de rubriek Hot in Tech bespreekt redacteur Dennis Wilman van Business Insider Nederland op luchtige wijze met collega-experts van techplatform AG Connect brandende kwesties waar de meningen over verdeeld zijn.

De snelheid van technologische innovatie zorgt ervoor dat bedrijven en consumenten geconfronteerd worden met een onafgebroken stroom aan nieuwe toepassingen. Daarbij is het in eerste instantie vaak lastig om te bepalen of je mee moet gaan met de nieuwste hype, of net zo goed nog even kunt aankijken of het echt wat wordt.

In dit derde deel van een drieluik over artificial intelligence (AI), dé hype van dit moment, buigt Dennis zich met Jasper Bakker van AG Connect over de vraag: op welke punten bieden AI-tools zoals ChatGPT a echt meerwaarde en waar moet je voor oppassen?

Lees ook: Hot in Tech: zijn AI-tools zoals ChatGPT al goed genoeg om banen te kunnen schrappen?


Dennis (Business insider Nederland): "Het blijft een ingewikkelde kwestie: wat kun je nu echt met AI-tools zoals ChatGPT op de werkvloer? Persoonlijk denk ik dat nog steeds dat je voorzichtig moet zijn."

Jasper (AG Connect): "Bedoel je, niets mee doen?"

Dennis: "Je mag er mee spelen in je vrije uurtje. Kijk hoe het werkt en wat je ermee kan. Maar je kunt er nog niet genoeg op vertrouwen. Als ik iets vraag aan ChatGPT over een onderwerp waarvan ik helemaal niks weet, dan kan ik er niet van uitgaan dat hij een juist antwoord geeft."

Jasper: "Nee. Maar dat is net zoals dat jij op internet een vraag stelt en iemand beantwoordt dat. Wie is die iemand? Waar is deze persoon van bekend?"

Dennis: "Het voordeel van een vraag stellen bij Google is dat je 15 antwoorden krijgt. Je kunt meerdere artikelen doorlezen en de geloofwaardigheid inschatten."

Jasper: "Ja, maar wat vind jij geloofwaardig? Kijk uit voor je eigen bias."

Dennis: "Wat ik probeer te zeggen is dat je bij Google wordt uitgedaagd om zelf te onderzoeken. Bij een ChatGPT heb je het idee dat het vooronderzoek voor jou al gedaan is."

Jasper: "Ja, klopt. En dat idee is een aanname die niet klopt.

Dennis: "Kortom… Nog niet aan beginnen."

Jasper: "Kortom… Wel aan beginnen, maar met mate."

Dennis: "Ja, oké. Maar dat is dus spelen."

Jasper: "Nou, ik denk, afhankelijk van welke markt… Ik bedoel, als jij in de marketing zit..."

Dennis: "Maar voor werknemers in bredere zin. Noem eens een onderwerp waarvan je denkt dat je het expliciet voor kunt gebruiken."

Jasper: "Als ik werk zoek of een overstap wil doen… mijn LinkedIn-profiel, mijn cv even goed pimpen. Gericht op specifieke werkgevers of branches waar ik naartoe wil. Daar kun je ChatGPT best goed voor gebruiken."

Dennis: "Sollicitatiebrieven?"

Jasper: "Ja, bijvoorbeeld. Ik heb wel eens van mensen, ook in mijn directe omgeving, sollicitatiebrieven gezien. Die vragen dan: 'Ik ga solliciteren. Kun jij even een blik werpen?' En dan zie je iets waarvan je denkt… 'dit is echt een brakke tekst'. Niet iedereen kan schrijven."

Dennis: "Maar moet je ChatGPT dan gebruiken om je schrijfkunsten te verbeteren?"

Jasper: "Om je te helpen. En niet om dingen te overstemmen of te vervangen. En kijk zelf altijd naar de output."

Dennis: "Dingen waarvan je feitelijk op aan moet kunnen, zijn niet geschikt. Daar moet je niet aan beginnen met ChatGPT. Uitzondering is als je je eigen dataset daarvoor kan gebruiken."

Jasper: "Nou, als het binnen je eigen kennis en vakgebied ligt, dan kan het wel. Want dan kun je het zelf zien, zoals op een foto, er zijn zes vingers. Dan kun je zelf zien dat het niet klopt."

Dennis: "Dan komen we weer terug op: denk na over wat uiteindelijk het voordeel kan zijn en wat juist niet werkt."

Jasper: "Precies, maak een goede inschatting. Eigenlijk iets wat je als ondernemer met alles zou moeten doen. Ga ik een nieuw product uitbrengen of een nieuwe markt betreden of een nieuw land…"

Dennis: "Dus...wat zijn wat jou betreft de belangrijkste valkuilen van AI op de werkvloer?"

Jasper: "Hallucinaties, foute informatie, te veel blindstaren, je laten leiden door FOMO ( Fear of Missing Out). Wat was die andere ook alweer? Gebrek aan kennis, ja. Wees je vooral bewust van je eigen kennis. En wat je dus aan een AI overlaat en in hoeverre je kunt controleren of dat klopt of niet."

LEES OOK: Google’s AI-chatbot Bard is vanaf nu ook in Nederland te gebruiken