• De salderingsregeling voor zonnepanelen moet worden afgebouwd wat betreft het kabinet Rutte, maar de PVV ligt dwars.
  • De partij van Geert Wilders vindt dat mensen die al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, gebruik moeten kunnen blijven maken van de salderingsregeling.
  • Onduidelijk is nu of er een meerderheid is in de Eerste Kamer om de afbouw van de salderingsregeling door te zetten.
  • Lees ook: Eneco schrapt verlaging terugleververgoeding zonnepanelen, na kritiek van Consumentenbond

Het is nog maar zeer de vraag of het kabinetsplan om een steunregeling voor zonnepanelen af te schaffen op genoeg steun in de Eerste Kamer kan rekenen. Het gaat hierbij om de zogenoemde salderingsregeling voor particuliere eigenaren van zonnepanelen.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de salderingsregeling leek het aanvankelijk of uitgerekend de PVV, een belangrijke criticaster van het klimaatbeleid, energieminister Rob Jetten dichter bij een meerderheid in Eerste Kamer zou brengen. Maar de partij zegt achteraf op Twitter waarschijnlijk toch tegen de wet te willen stemmen.

Met de salderingsregeling kunnen huishoudens de elektriciteit die door zonnepanelen is opgewekt en die ze zelf niet gebruiken, aftrekken van hun eigen verbruik. Deze elektriciteit wordt dan teruggeleverd aan het stroomnet.

Eigenaren van zonnepanelen krijgen hierbij indirect een subsidie, doordat zij voor de teruglevering van stroom aan het net dezelfde prijs ontvangen, als de prijs per kilowattuur die ze betalen inclusief de energiebelasting en de btw.

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren evenwel flink goedkoper geworden. Bovendien profiteren huishoudens met hogere inkomens relatief meer van de regeling. Het kabinet wil deze daarom de komende jaren versoberen en in 2031 helemaal afschaffen. Hier is een wetswijziging voor nodig.

Het idee is dat eigenaren van zonnepanelen voor het terugleveren van stroom aan het net van hun energieleverancier alleen nog de 'kale stroomprijs' exclusief belastingen terugkrijgen. Hierdoor wordt teruglevering van stroom een stuk minder lucratief.

Lees ook: Accu voor thuis: zonde van de investering, of moet je er nu een kopen om stroom van zonnepanelen op te slaan?

PVV is tegen salderingsregeling zonnepanelen, maar wil regeling behouden voor oude gevallen

De PVV is "nooit voorstander geweest van het financieel stimuleren van zonnepanelen", zei Kamerlid Alexander Kops tijdens het debat op de vraag of hij het afschaffen zou steunen.

Maar na afloop van het debat schreef Kops op Twitter dat de PVV de regeling in stand wil houden voor oude gevallen, dus mensen die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. "De PVV stemt dus tegen de wet van Jetten", concludeerde partijleider Geert Wilders alvast.

De uitleg achteraf verbaasde onder anderen GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. "Goh, die voorwaarde hoorde ik je in debat niet stellen", merkte zij via Twitter op. Tijdens het debat noemde SP-Kamerlid Renske Leijten Kops nog gekscherend de "redder" van het kabinet. Ook BBB-leider Caroline van der Plas twittert dat ze Kops tijdens het debat wat anders hoorde zeggen.

De SGP twijfelt nog, en wacht op de antwoorden van Jetten op zijn vragen. Samen met de PVV had die partij het kabinet aan een meerderheid in de senaat kunnen helpen.

Overigens zijn ook de coalitiepartijen niet onverminderd enthousiast over afschaffing van de maatregel. Zij willen het voorstel aanpassen, en over enkele jaren bijvoorbeeld kijken of de regeling niet te snel wordt afgebouwd. VVD en ChristenUnie uitten ook hun ongemak over het feit dat deze 'subsidie' wordt versoberd, terwijl de steunmaatregelen voor grote zonneweides juist worden uitgebreid.

LEES OOK: Thuisbatterij voor zonnestroom is financieel niet aantrekkelijk, volgens Milieu Centraal – zó kan je de energie van zonnepanelen beter benutten