Terwijl de huizenmarkt langzaam maar zeker aan het afkoelen is, beginnen de grondprijzen ook licht te zakken. Volgens Binnenlands Bestuur is er al een lichte daling te zien in de data van het Kadaster en lijkt het erop dat deze daling ook volgend jaar doorzet.

Die verwachting komt uit de Outlook Grondexploitaties 2023 van ruimtelijk ontwikkelingsbureau Semafoor. Het bureau verwacht dat grondprijzen slechts beperkt zullen dalen in 2023. Dat komt voornamelijk doordat aan de ene kant gemeenten grondprijzen willen verhogen en bouwkosten stijgen, terwijl anderzijds huizenprijzen naar verwachting blijven dalen komend jaar.

Het bureau kijkt voor zijn prognoses naar de ontwikkeling van de zogenoemde residuele grondwaarde. Dat is de prijs die de projectontwikkelaar bereid is te betalen minus alle bijkomende kosten. Veel gemeenten bepalen hun grondprijzen op basis van deze residuele grondwaarde.

Lees het hele artikel op Binnenlands Bestuur: Grondprijzen dalen beperkt in 2023