In de zakelijke dienstverlening worden uitzenders dit jaar het hardst geraakt door de coronacrisis.

Economen van ABN Amro verwachten dat ook advocaten en accountants last krijgen, maar die voelen de druk pas in 2021.

Dit jaar hebben accountants meer coronagerelateerd werk en zien advocaten een verschuiving van opdrachten.

Zakelijke dienstverleners worden vooral dit jaar hard geraakt door de coronacrisis. Maar er zijn grote verschillen tussen aan de ene kant de uitzendbranche, beveiligingsbedrijven en schoonmakers en anderzijds sectoren zoals de advocatuur en accountancy.

Voor de hele sector zakelijke dienstverlening verwachten economen van ABN Amro in 2020 een krimp van 6 procent, waarna een herstel volgt van 3 procent in 2021.

Vooral de uitzendbranche wordt dit jaar flink getroffen door de coronacrisis. ABN Amro verwacht voor die sector een krimp van 12 procent door sluitingen van horeca en winkels. Dat is een grotere klap dan tijdens de financiële crisis in 2009. Toen was sprake van een omzetdaling van 9 procent.

Tegelijk rekenen de economen op een herstel van de uitzendbranche van 5 procent in 2021. Dat is sterker dan bij andere zakelijke dienstverleners.

"We verwachten dat de uitzendbranche de aanjager zal zijn van het herstel van de zakelijke dienstverlening als geheel. Zo bevindt deze sector zich door de hoge werkloosheid, ruimere arbeidsmarkt en een economische groei van ruim 2 procent in een goede uitgangssituatie", aldus sectoreconoom Ingrid Laane.

Onderstaande tabel laat de verschillen per branche zien.

Tariefdruk bij advocaten in 2021

Voor advocaten en accountants rekent ABN Amro dit jaar op een bescheiden groei van 2 procent. Maar in 2021 is er voor deze beroepsgroepen juist sprake van lichte krimp.

Accountants hebben op korte termijn meer advieswerk dat gerelateerd is aan de coronacrisis, maar krijgen op de langere termijn last van de neergang van de economie.

"Door afnemende bedrijfsinvesteringen zal de adviespraktijk teruglopen. Dit is anders wanneer de adviespraktijk op tijd de draai kan maken naar advisering gericht op kostenbesparingen", schrijft sectoreconoom Laane. "Ook de samenstelpraktijk wordt naar verwachting eind dit jaar alsnog geraakt door vraaguitval als gevolg van faillissementen. Dit is overigens een dienst waarvan het groeipotentieel al langer onder druk staat door zijn gevoeligheid voor automatisering."

Wat betreft de advocatuur merkt ABN Amro-econoom Laane op dat de afgelopen maanden vooral sprake is geweest van een verschuiving van opdrachten. "Zo is de fusie- en overnamepraktijk nagenoeg stilgevallen doordat grote overnames uitgesteld worden. Daartegenover staat dat er de afgelopen maanden veel vraag is ontstaan naar crisisgerelateerd advieswerk. Kantoren die zich richten op arbeidsrecht en faillissementsrecht profiteren hiervan. De kleinere, meer gespecialiseerde kantoren zijn daarentegen kwetsbaar."

Voor 2021 zal de economische neergang zorgen voor verhoogde tariefdruk bij advocaten en dat leidt in de prognose van ABN Amro tot een omzetkrimp van 1 procent.

LEES OOK: Kredietverzekeraar rekent nog steeds op een faillissementsgolf – in de cijfers is dat voorlopig niet te zien