ABN Amro heeft een nieuwe onlinekredietverstrekker opgericht voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Het eigen ‘fintechbedrijf’ van de grootbank heet New10 en verstrekt leningen van 20.000 euro tot een miljoen euro tegen een rente van 3,3 tot 8 procent, afhankelijk van het risico, zo meldt ABN Amro.

Met de nieuwe dienst gaat ABN AMRO nadrukkelijk de concurrentie aan met fintechbedrijven. Dit betekent dat het aanvraagproces van leningen sterk is geautomatiseerd. Bedrijven die geld willen lenen, kunnen online gegevens van de Kamer van Koophandel verstrekken, zoals de jaarrekening, en verder vraagt New10 transactiedata van de afgelopen 15 maanden.

Computeralgoritme beoordeelt aanvraag lening

De gegevens worden via door een computerprogramma beoordeeld, dat binnen een kwartier uitsluitsel kan geven over de kredietwaardigheid van de aanvragende partij, en tegen welke voorwaarden en rente een lening kan worden afgesloten. De definitieve beslissing volgt binnen een dag. De aanvrager moet zichzelf met een digitale handtekening identificeren en kan aangeven wanneer de lening moet ingaan.

ABN Amro zegt zelf dat New10 de slagvaardigheid van een startup combineert met de financiële kennis en ervaring van de bank.

Door volledig online te werken zegt de bank in te spelen op de vraag bij bestaande ondernemers die snel willen weten waar ze aan toe zijn. De dienst lijkt enigszins op die van fintechbedrijven zoals Spotcap en Lendico die met vergelijkbare modellen werken.