Studiekosten kunnen een interessante aftrekpost zijn in je belastingaangifte. Zo mag je het collegegeld en boeken in mindering brengen op je inkomen.

Maar de overheid heeft de afgelopen jaren wel flink het mes gezet in deze regeling.

Een laptop, studiereis, bureau, de reiskosten naar het opleidingsinstituut… Veel kosten die je maakt voor een studie zijn helaas niet aftrekbaar, zelfs niet als die opleiding voor je werk volgt.

Alleen de verplichte en noodzakelijke kosten mag je in mindering brengen op je inkomen, zoals lesgeld of verplichte leermiddelen. En om het nog lastiger te maken, geldt er ook een drempel en een bovengrens.

Welke studiekosten mag je nog aftrekken in je aangifte over 2017?

Strenge voorwaarden

Een cursus interieurstyling die je als hobby volgt, moet je volledig zelf betalen. Maar volg je een studie of cursus voor je werk of een toekomstig beroep, dan komt de fiscus je wél tegemoet.

De voorwaarden zijn wel streng. Zo geldt de aftrek van studiekosten uitsluitend voor jou en je fiscaal partner. Kosten van de studie van je kind mag je dus niet opvoeren. Ook mag je de kosten voor een studie waarvoor je recht hebt op studiefinanciering niet aftrekken.

Verder vallen veel kostenposten buiten de aftrek (zie verderop), geldt er een drempel en moet je eventuele vergoedingen van je werkgever in mindering brengen op de kosten.

Alleen noodzakelijke kosten

In het kort komt het erop neer dat je alleen de verplichte en noodzakelijke kosten van een opleiding mag aftrekken van je inkomen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan college- of lesgeld en leermiddelen die de opleiding verplicht heeft gesteld, zoals boeken, gereedschap, een veiligheidsbril of bepaalde software.

Laptop is niet aftrekbaar

De kosten voor de aanschaf van een computer, tablet, laptop, printer en je internetabonnement zijn echter niet aftrekbaar.

... net als reiskosten en inrichting studeerkamer

Ook de rente over studieschulden mag je niet aftrekken, evenals kosten voor levensonderhoud, zoals hotelovernachtingen, eten en kleding. Wie denkt de kosten voor de reis naar het opleidingsinstituut in mindering te mogen brengen op zijn inkomen, komt eveneens bedrogen uit: de fiscus staat dit niet toe.

Ook de kosten voor een studiereis of excursie en bonnetjes voor de inrichting van je studeerkamer zijn helaas niet aftrekbaar.

Afschrijvingen

Soms heb je voor een studie spullen nodig die langere tijd meegaan, zoals een muziekinstrument als je op het conservatorium zit. Deze kosten mag je niet in één jaar volledig aftrekken, maar moet je uitsmeren over enkele jaren. Bij de aftrek moet je wel rekening houden met een restwaarde.

Let wel op: je mag de kosten alleen aftrekken als je deze zogeheten duurzame goederen ook echt gebruikt voor je studie of opleiding en als het om spullen gaat die anderen die jouw opleiding niet volgen normaal gesproken niet kopen. Om die reden vallen computers doorgaans buiten de aftrek.

Als je deze duurzame goederen ook privé gebruikt, mag je het gedeelte voor privégebruik niet opvoeren als aftrekpost.

Drempel

Voor de studiekosten - na aftrek van eventuele vergoedingen van bijvoorbeeld je werkgever of studiefinanciering - geldt een drempel van 250 euro. Alles erboven is aftrekbaar. Heb je bijvoorbeeld 1.890 euro lesgeld betaald en 400 euro voor studieboeken, dan mag je 2.040 euro in mindering brengen op je inkomen. Heb je van je werkgever een vergoeding gekregen, dan moet je dat bedrag er nog vanaf trekken.

Hoeveel krijg ik terug?

Hoeveel je uiteindelijk terugkrijgt, hangt af van het belastingtarief waar je in valt. Val je in de hoogste schijf, van 52 procent, dan kun je dus 52 procent van de studiekosten terugvragen.

Maximum

De aftrek van studiekosten is overigens niet onbeperkt: het bedrag dat je maximaal in mindering mag brengen is in de regel 15.000 euro. Alles wat daarbovenuit komt, is niet aftrekbaar.

Zo'n maximum geldt niet als je gedurende een langere periode (maximaal vijf jaar) zoveel tijd kwijt bent aan je studie dat je dat niet kunt combineren met een fulltime baan. Deze zogeheten standaardperiode moet wel afgelopen zijn voor je dertigste verjaardag.

Bewaar je bonnetjes

Zorg ervoor dat je alle facturen en rekeningafschriften minimaal vijf jaar bewaart, als je studiekosten als aftrekpost opvoert. Je moet kunnen bewijzen dat je deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt. De Belastingdienst mag tot vijf jaar belasting terugvorderen.

Scholingsaftrek op de helling

De bovengenoemde scholingsaftrek is overigens geen lang leven beschoren. Het nieuwe kabinet wil deze fiscale aftrekpost gaan vervangen door een individuele leerrekening (zie pagina 28 in het Regeerakkoord).

Dit moet werkenden - vooral lager opgeleiden en ouderen - stimuleren om zich gedurende hun carrière bij te scholen en zich te blijven ontwikkelen. Hoe die nieuwe regeling eruit gaat zien, is nog niet bekend. Maar over dit jaar en over 2017 kun je de studiekosten nog gewoon blijven aftrekken.

Studieschulden

Wie meer dan 25.000 euro vermogen heeft, moet hierover vermogensbelasting betalen. In een eerder artikel in deze serie hebben we al gezien dat je eventuele schulden mag aftrekken van je belastbare vermogen in box 3 (sparen en beleggen), voor zover deze uitkomen boven de drempel van 3.000 euro (of het dubbele bij fiscaal partners).

Heb jij een forse studieschuld, dan mag je dit bedrag dus aftrekken van je vermogen, tenzij de studieschuld nog kan worden omgezet in een gift.

De rente over een studieschuld is helaas niet aftrekbaar in box 1. Rente-aftrek over schulden geldt namelijk alleen maar voor hypotheken (behalve voor een tweede woning).

LEES OOK IN DEZE SERIE: