• Royal FloraHolland is dé internationale marktplaats voor de handel in bloemen en planten.
  • De coöperatie uit Aalsmeer heeft een uitgebreid programma voor een toekomstbestendige sierteeltsector.
  • De marktplaats helpt aangesloten kwekers met de milieuregistratie en -certificering.
  • Zelf werkt het bedrijf aan verduurzaming van de veilinglocaties met zonnepanelen en geothermie.

Als je het hebt over Nederland Bloemenland, dan kom je onvermijdelijk uit bij Royal FloraHolland. Het epicentrum van de Nederlandse handel in bloemen- en planten is bekend van de veilinglocatie in Aalsmeer, maar er zijn ook vestigingen in Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde.

Jaarlijks zet Royal FloraHolland als coöperatie  met ruim 4.000 leden zo’n 4,6 miljard euro om; dagelijks gaat het om meer dan 100.000 transacties. Op de veilingen worden meer dan 30.000 soorten bloemen en planten worden verhandeld.

Bij een bloemen- en plantenveiling is ‘duurzaam’ niet het eerste waar je aan denkt. Toch heeft Royal FloraHolland duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zó hoog zelfs dat het bedrijf ruim drie jaar geleden twee fulltime duurzaamheidsmanagers in dienst nam. Piet Briët is één van hen.

“Onze rol is om dit bedrijf te verduurzamen en de bedrijven in de keten te helpen dat ook te doen”, stelt hij. “We streven naar een toekomstbestendige sierteeltsector. Daarbij willen we het begrip duurzaamheid ontdoen van het ‘grachtengordelluchtje’ en ontwikkelingen op dat gebied ook economische waarde geven voor onze kwekers.”

Collega Stefanie Miltenburg richt zich voornamelijk op het verduurzamen van de productieketen. Het gaat dan vooral over de verplichte milieuregistratie en -certificering voor alle leveranciers van de marktplaats. "Eind dit jaar moeten alle  kwekers met wie we samenwerken, een digitale milieuregistratie voeren en een jaar later is een milieucertificaat verplicht", vertelt Briët.

"Stefanie en haar team begeleiden de kwekers bij dit proces. Door dit te verplichten nemen we als coöperatie het initiatief om onze inspanningen op een controleerbare manier transparant te maken en zo de reputatie van onze producten, sector en gezamenlijke marktplaats te beschermen en te verbeteren."

Bloemenveiling: zuiniger omspringen met stroom en warmte

Briët richt zich onder meer op het verduurzamen van de vier Nederlandse locaties van de veiling zelf. "Het is belangrijk om bewust te zijn van de negatieve impact van onze sector. Door te onderzoeken wat dat is, vind je de hotspots. Bij onze locaties gaat het dan vooral om energie: stroomverbruik en warmte. Hoe kun je ons energieverbruik CO2-neutraal maken en misschien zelfs een positieve impact geven? Met dat soort vraagstukken houd ik me bezig."

"Koelcellen voor de bloemen zijn onze grootste stroomvreters. Om dat pijnpunt aan te pakken kopen we sinds 1 januari alleen nog maar duurzaam opgewekte stroom in en zijn we begonnen met het installeren van tienduizenden zonnepanelen op onze eigen daken", legt hij uit. "Maar planten vragen juist weer om warmte en dat is eigenlijk een lastiger vraagstuk als het om duurzaamheid gaat."

Geothermie om planten van warmte te voorzien

Een van de grootste stappen op het gebied van duurzaam beleid wordt het afnemen van aardwarmte, vertelt duurzaamheidsmanager Briët.

Royal FloraHolland is partner in het grote geothermieproject Trias Westland waar vanaf 2021 aardwarmte als duurzame vorm van energie wordt afgenomen om daarmee een deel van het gasverbruik van de veilinglocatie in Naaldwijk te vervangen.

"Er is een 2,5 kilometer diep reservoir geboord in de buurt van onze locatie in Naaldwijk waar warm grondwater omhoog zal worden gepompt. Een warmtewisselaar zorgt ervoor dat het afgekoelde water na gebruik weer terugstroomt in dezelfde aardlaag waar het weer op kan warmen om vervolgens opnieuw te worden opgepompt", legt Briët uit.

"Er zijn 50 andere lokale afnemers met wie we de bron delen. Als een ander bedrijf bijvoorbeeld een iets lagere temperatuur nodig heeft, gaat het water eerst langs hen voordat het weer terug de grond in gaat."

Bloemen en plastic verpakkingen

"Een ander thema is plastic", aldus Briët. "Wij erkennen het gemak dat plastic met zich meebrengt. Maar wij gaan het gebruik ervan terugdringen om zo min mogelijk impact te maken."

Het bedrijf ondertekende daarom onder meer het Plastic Pact, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door samen te werken met elkaar en binnen de eigen ketens, committeren de 75 ondertekenaars van dit pact zich aan een verantwoorde en vereenvoudigde plasticketen.

"We proberen slimme oplossingen te bedenken: meer doen met minder plastic door bijvoorbeeld het hergebruik van transportverpakkingen te stimuleren en alleen nog maar producten en verpakkingen toe te staan die zijn gemaakt van 100 procent recyclebaar plastic", vertelt Briët.

"Werken aan circulariteit gaat echter niet alleen over plastic, maar ook over hergebruik van ander materiaal uit onze afvalstromen zoals het recyclen van karton of het halen van meer waarde uit de organische reststroom van bloemen en planten", vertelt hij.

Royal FloraHolland is daarom een samenwerking aangegaan met afvalverwerkingsbedrijf Milgro. "We hebben in hen een partner gevonden die ons gaat helpen meer waarde te halen uit onze grondstoffen die we nu nog afval noemen. Dit sluit perfect aan bij onze circulaire ambitie. Op den duur gaat dit afval juist geld opleveren, in plaats van dat het geld kost”, zegt Briët.

Duurzaam levert economische waarde op

"Sommigen in de sector zijn wat behoudend en zijn bang voor verandering. We stuiten ook wel eens op weerstand als het om onze duurzame doelen gaat", geeft de duurzaamheidsmanager toe. "Er hangt vaak toch nog een 'duurzaam kost duur'-luchtje rond het begrip, terwijl dat inmiddels achterhaald is. Daar ligt een grote taak voor ons: laten zien dat het werkgelegenheid en inkomen kan creëren. Als wij kunnen laten zien dat het kosten reduceert, staat iedereen te juichen."

Weerstand is er vooral bij mensen die achterblijven qua kennis, ziet Briët. "Ik hoor vaak: 'Ik deed het gisteren niet, dus waarom nu dan wel?'. Mijn antwoord daarop is: 'De wereld verandert en wij veranderen mee; als je nu niet meedoet, besta je overmorgen niet meer.' Wat mij betreft mag er een streep door het begrip duurzaamheid worden gezet. Mijn motto is: duurzaam is het nieuwe normaal. Wat we doen moet in de basis goed zijn. Punt."

Als coöperatie heeft Royal FloraHolland een belangrijke functie op dit gebied, stelt de duurzaamheidsexpert. "Wij vertegenwoordigen kwekers en kunnen voor ze opkomen en ze helpen. In ons programma De Groene Agenda tonen verschillende kennisinstellingen, zoals de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Wageningen, met onderzoek aan, dat groen meer is dan alleen mooi. We werken ook aan initiatieven die stimuleren om meer te doen met groen in en rond gebouwen", vertelt hij.  "Zo hopen we nieuwe afzetmarkten voor onze kwekers te creëren."

"Duurzaamheid biedt ook kansen en die moeten wij de kwekers laten zien; wij geven de richting aan. Klagen over de aanscherping van wet- en regelgeving brengt je nergens. Je moet van verandering verbetering proberen te maken. En dat kan alleen samen. Het gaat om een ketensamenwerking. In je eentje kun je niet duurzaam zijn. We hebben elkaar nodig."

Lees meer verhalen over Better Capitalism op Business Insider: