De belastingplannen van het kabinet-Rutte III leveren zo’n 5,4 miljoen werkenden een lager belastingtarief op. Circa 2,1 miljoen mensen met een baan gaan een iets hoger tarief betalen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het nieuwe stelsel blijven twee belastingschijven over van de huidige vier. Alleen in de laagste schijf van de inkomstenbelasting komt het belastingtarief iets hoger te liggen, 36,9 procent in plaats van de huidige 36,6 procent. Volgens het CBS vallen 2,1 miljoen werkenden alleen in de huidige eerste schijf.

Het leeuwendeel van de werkenden valt nu in de tweede en derde schijf. Deze groep van zo’n 4,8 miljoen mensen ziet het belastingtarief dalen van de huidige 40,4 procent naar 36,9 procent. In de vierde schijf gaat het tarief omlaag van 52 naar 49,5 procent. Dat geldt voor 570.000 werkenden.

(klik voor uitvergroting)

Kanttekening

Het feit dat een groot deel van de werkenden in een lagere belastingschijf valt, betekent niet dat ze automatisch minder belasting betaalt. Dat hangt af van een optelsom van belastingmaatregelen die afhankelijk is van de individuele situatie van burgers.

De hypotheekrenteaftrek wordt bijvoorbeeld afgebouwd, belasting voor aandeelhouders met een belang van meer dan 5 procent in Box 2 gaat omhoog, de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd, enzovoorts.

Lees ook op Business Insider

Of iemand er uiteindelijk op vooruit gaat door alle voorgestelde maatregelen van het kabinet Rutte III hangt uiteindelijk af van de optelsom van fiscale plussen en minnen.

Voor de volledige lijst aan maatregelen lees: Zo wil Rutte III het belastingstelsel aanpakken: twee belastingschijven, btw omhoog, zelfstandigenaftrek omlaag