De regels rond de hypotheekrenteaftrek voor huiseigenaren zijn in de afgelopen ruim twintig jaar een aantal keer drastisch gewijzigd. Die wijzigingen hebben flinke gevolgen en zijn van belang voor de financiële planning van huishoudens op de langere termijn.

De regels rond de hypotheekrenteaftrek spelen niet alleen bij de jaarlijkse belastingaangifte, als huiseigenaren de betaalde rente kunnen opvoeren als aftrekpost bij de inkomstenbelasting in box 1. Ook als je gaat verhuizen, een stukje extra hypotheek neemt of de hypotheekvorm aanpast, kunnen nieuwe regels een rol gaan spelen.

Financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep heeft in de nieuwsbrief van deze week de vijf belangrijkste stelselwijzigingen op een rij gezet. Daarbij gaat het om de volgende zaken om rekening mee te houden als je een hypotheek hebt.

 • 2001: sinds dat jaar is de hypotheekrenteaftrek beperkt tot maximaal 30 jaar, wanneer je een nieuwe hypotheek afsluit.
 • 2004: in dat jaar werd de zogenoemde bijleenregeling ingevoerd: Dit betekent dat je sindsdien bij de aankoop van een nieuwe woning verplicht bent om de overwaarde van je oude huis in de nieuwe woning te steken, om recht te houden op de hypotheekrenteaftrek.
 • 2013: vanaf dat jaar heb je bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek alleen nog recht op de hypotheekrenteaftrek als je tijdens de looptijd begint met aflossen. Ofwel je moet een annuïtaire of lineaire hypotheek afsluiten.
 • 2019: vanaf dat jaar is gestart met de afbouw van de Wet Hillen (2005). Die bepaalde dat huiseigenaren met een kleine of geen hypotheek geen eigenwoningforfait hoefden te betalen, als dit hoger was dan de aftrekbare hypotheekrente. De afbouw van deze wet betekent dat huiseigenaren met een kleine of geen hypotheek steeds een groter deel van het eigenwoningforfait moeten betalen.
 • 2023: voor hogere inkomens is het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek gelijk gesteld aan het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (36,97 procent).

Als je in verband met de aangifte voor de inkomstenbelasting van 2023 nog wilt weten waar je op moet letten bij de hypotheekrenteaftrek, dan kun je dat in dit artikel van Business Insider Nederland nalezen.

Wijziging regels hypotheekrenteaftrek: wanneer speelt dat een rol?

Wat betreft de bovengenoemde aanpassingen van de fiscale regels rond de hypotheekrenteaftrek noemen we een paar situaties waarin je extra moet opletten.

Kopen eerste woning:

Als je voor het eerst een huis koopt, hangt het van de hypotheekvorm af of je recht hebt op het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek.

 • Je kunt een annuïtaire of lineaire hypotheek nemen, waarbij je meteen begint met aflossen. Je hebt dan 30 jaar lang recht op de hypotheekrenteaftrek, maar de maandlast bestaat dan wel uit een combinatie van aflossing en rente.
 • Als je een nieuwe aflossingsvrije hypotheek neemt, betaal je als maandlast alleen de hypotheekrente, maar je hebt in dit geval geen recht op de hypotheekrenteaftrek.

Verhuizen:

 • Je moet de overwaarde die in de oude woning is opgebouwd, in principe in de nieuwe woning inbrengen. Anders verlies je een deel van de hypotheekrenteaftrek.
 • Als je een extra stukje hypotheek neemt, moet je voor een annuïtaire of lineaire hypotheek kiezen om recht te hebben op de hypotheekrenteaftrek.
 • Voor de nieuwe hypotheek heb je maximaal 30 jaar recht op de rentaftrek.

Aflopen oude hypotheek

 • Als je een aflossingsvrije hypotheek hebt die vóór 2013 is afgesloten, moet je opletten als deze na 30 jaar afloopt. Mocht je de hypotheek op dat moment willen oversluiten, dan krijg je geen hypotheekrenteaftrek meer voor de nieuwe aflossingsvrije hypotheek.
 • Vanaf 2031 lopen de eerste hypotheken af waarbij de maximale termijn voor de hypotheekrenteaftrek van 30 jaar vervalt. Huiseigenaren moeten dan dus scherper gaan opletten of dit gevolgen heeft voor hun hypotheek.

LEES OOK: Heb je de WOZ-waarde van je huis binnen? Check met deze 5 stappen of je hypotheekrente omlaag kan