Gemiddeld werd er in Nederland van 2007 tot en met 2015 jaarlijks 4,5 miljard geschonken.

Dat meldt het CBS op basis van gegevens van de Belastingdienst van 2007 tot en met 2015. Omdat de fiscale afwikkeling van schenkingen drie jaar kan duren, is 2015 het meest recente jaar waarover de fiscus definitieve cijfers heeft.

De meeste schenkingen in Nederland gaan van ouders naar de kinderen. Vooral de meest vermogende 20 procent van Nederland geeft geld. 80 procent van alle schenkers komt uit deze groep en die is ook goed voor meer dan 80 procent van het totale geschonken bedrag.

Vanaf 2010 is met de invoering van de nieuwe erf- en schenkingsbelasting het totaal aan schenkingen dat onder de reguliere vrijstelling viel, gedaald van bijna 4 miljard naar 2,5 miljard euro.

In 2013 en 2014 was er de mogelijkheid om onder de verruimde vrijstelling een eenmalige schenking te doen van een ton ten behoeve van een eigen woning. Onder die regeling is in beide jaren samen bijna 10 miljard euro geschonken.

 

Lees meer: