Als het winstherstel van bedrijven in 2021 doorzet, normaliseert ook de waardering van aandelen volgend jaar.

De vooruitzichten voor aandelen zijn hiermee helemaal niet zo slecht, meent beursexpert Hendrik Oude Nijhuis.

Wie rijk wil worden met beleggen, kan echter beter niet proberen de markt te timen. De selectie van bedrijven met een sterke competitieve positie is belangrijker.

ANALYSE – Aan het slot van het jaar is het gebruikelijk om vooruit te blikken op het nieuwe beursjaar. Dat doe ik in deze bijdrage, maar voordat ik mijn visie geef, plaats ik graag een belangrijke kanttekening.

Hoewel vooruitblikken op het nieuwe beursjaar populair zijn,word je als belegger niet rijk door steeds te proberen de aandelenmarkten correct te ’timen’.

Rijk word je uiteindelijk wel door continu belegd te zijn in zogenoemde compounders: bedrijven met een heel sterke competitieve positie, goede vooruitzichten voor de langere termijn en met een aandeelhoudersvriendelijk management.

2021: winstgroei rechtvaardigt hogere waardering aandelen

Aandelenmarkten zijn sinds de paniekniveaus van afgelopen voorjaar heel sterk opgelopen. Menigeen stelt dat aandelen inmiddels weer ver op de realiteit vooruitlopen, en eventuele beleggingswinsten dus het best veiliggesteld worden. Ik ben een stuk optimistischer gestemd.

Voor de bekende beursindex S&P 500 wordt voor 2021 een 'winst per aandeel' voorzien van 170 dollar. Vanwege uitgestelde consumentenbestedingen denk ik dat die raming eerder te somber dan te optimistisch is.

De hierboven genoemde verwachte winst impliceert een koers/winst-verhouding voor de S&P 500 van ongeveer 21 voor de komende twaalf maanden, wat maar amper boven het langjarige gemiddelde is.

De koers/winst-verhouding van de S&P 500 wordt bovendien omhoog getrokken door een handvol technologiebedrijven met een fors gewicht in de index. Amazon bijvoorbeeld heeft een gewicht van bijna 5 procent in de S&P 500 en een koers/winst-verhouding van circa 70. Ik denk dat Amazon zelf desondanks - nog steeds - een koopje is.

De uiterst lage rente momenteel rechtvaardigt koers/winst-verhoudingen hoger dan het langjarig gemiddelde. De rente is nu zelfs zo laag dat er buiten aandelen om vrijwel geen beleggingscategorieën meer zijn die nog rendement opleveren: er is voor aandelen eigenlijk geen alternatief meer.

Bedrijven, met name Amerikaanse, hebben de crisis aangegrepen om weinig productieve medewerkers te ontslaan. En de productiviteit is door het (gedwongen door de pandemie) inzetten op technologie sterk toegenomen.

Ik verwacht dat de werkloosheid daarom maar langzaam dalen zal en centrale banken de rente om die reden voorlopig laag houden, wat gunstig is voor aandelen.

Waardecreatie op de beurs gaat door: altijd lente

Het klinkt wat vreemd, maar in zekere zin is het altijd lente op de aandelenmarkt.

Hoewel de temperaturen buiten vanzelfsprekend van dag tot dag verschillen neemt de gemiddelde verwachte temperatuur in het voorjaar iedere dag een klein beetje toe. Kleine beetjes tellen mee en ook komend jaar is de kans weer groot dat de temperatuur aan het einde van het voorjaar (op 21 juni) hoger zal zijn dan die aan het begin, op 20 maart.

Iets vergelijkbaars geldt voor de beurs: vanwege de voortdurende waardecreatie bij beursgenoteerde bedrijven is een gestage opmars, met fluctuaties tussentijds, de logische verwachting.

Laat je door berichten over 'records op de beurzen' dan ook niet van de wijs brengen: de records van nu vallen in het niet bij de niveaus in de toekomst waar de beurzen onvermijdelijk op weg naar zijn.

Hendrik Oude Nijhuis is medeoprichter van beleggingsfonds ValueMachinesFund en heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. De auteur bezit aandelen Amazon.