Gemeenten zijn weer druk in de weer met het vaststellen van de WOZ-waarde van woningen. Dat is de basis voor de onroerend zaakbelasting (ozb) die gemeenten heffen, maar ook voor bijvoorbeeld het eigenwoningforfait van de inkomstenbelasting.

De WOZ-waarde die gemeenten begin 2017 vaststellen, heeft betrekking op de woningwaarde per 1 januari 2016.

Vaak klagen huiseigenaren over een te hoge WOZ-waarde, want dat betekent méér belasting betalen.  Zie ook dit artikel op Business Insider over hoe je bezwaar kunt aantekenen. Dat moet overigens binnen zes weken na de dagtekening.

Maar sinds oktober 2016 kun je ook bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde. Dat klinkt op het eerste gezicht vreemd. Maar in een nieuwsbrief noemt intermediair Van Bruggen Groep maandag twee redenen waarom je ontevreden kunt zijn over een lage WOZ-waarde van je huis.

1) Rente-opslag bij de hypotheekrente

Banken hanteren zogenoemde rente-opslagen voor de hypotheekrente. Die zijn deels afhankelijk van het risico dat de bank loopt op het onderpand. Daarbij geldt: hoe hoger de hypotheeklening ten opzichte van de woningwaarde, des te hoger de rente-opslag.

Anders gezegd: een stijging van de WOZ-waarde betekent dat je huis relatief méér waard wordt ten opzichte van de omvang van de hypotheek. Dat kan schelen bij de rente-opslag die de bank rekent. Dit geldt overigens voor leningen zonder NHG-garantie.

De afweging is dus: wat is het voordeel van de lagere hypotheekrente bij een hogere WOZ-waarde, afgezet tegen het nadeel van de extra belasting die je betaalt?

Lees ook op Business Insider

2) Huis verkopen

Een andere reden om een hogere WOZ-waarde te wensen, is bij de verkoop van je huis.

De WOZ-waarde is voor kopers – ook al is ie een jaar oud – een aardige indicatie van de waarde van een woning. Via een speciaal loket kan de WOZ-waarde van een woning relatief eenvoudig worden achterhaald.

Wil je een hogere verkoopprijs bedingen, dan kan het fijn zijn om een hogere WOZ-waarde te hebben.

LEES OOK: Dit rekenen gemeenten voor de ozb-belasting in 2017