Het aantal internationale studenten aan Nederlandse universiteiten is sinds 2006 meer dan verviervoudigd. In studiejaar 2006/2007 verlieten nog bijna 3.000 internationale studenten het wetenschappelijk onderwijs met een (post)masterdiploma, aldus het CBS. In 2019/2020 waren dat er ruim 12.000.

Het aandeel internationale studenten in de totale studentenpopulatie steeg in die periode ook fors. Kwam voorheen ruim een op de tien WO-studenten uit een ander land; inmiddels zijn dat er bijna een op de drie.

De instroom van internationale studenten zwakt wel af, zo blijkt uit cijfers van Nufic, een organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Afgelopen studiejaar (2022/2023) studeerden er 122.287 internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs (waar ook het HBO toe gerekend wordt): 7 procent meer dan een jaar eerder.

In de jaren ervoor bedroeg de groei steeds tussen de 10 en 12 procent per jaar. Maar omdat het aantal inschrijvingen van Nederlandse studenten is gedaald, nam het percentage buitenlandse studenten in de collegebanken wel toe.

Slechts een derde gaat na afstuderen in Nederland aan het werk

Het zou voor de Nederlandse economie gunstig zijn als buitenlandse afgestudeerden voor de arbeidsmarkt behouden zouden blijven. Maar dat blijkt slechts beperkt het geval.

Van alle internationale studenten die in 2018/2019 de universiteit met een diploma verlieten, was een jaar later slechts een derde nog in Nederland om te werken. Dat betekent dat twee derde ons land heeft verlaten.

Dat zijn er wel minder dan voorheen: in voorgaande jaren verliet zo'n 80 procent ons land zodra het papiertje binnen was en bleef slechts iets meer dan 20 procent hier om te werken.

Uit de cijfers van het CBS komen grote verschillen tussen studierichtingen aan het licht. Van de afgestudeerde internationale studenten met een diploma Scheikundige technologie en procestechniek (zoals Chemical Engineering) is meer dan 60 procent in Nederland blijven plakken voor een baan. Dat geldt ook voor opleidingen Elektronica en industriële automatisering.

Ook onder studenten Bouwkunde en civiele techniek, Transport en logistiek en Softwareontwikkeling gaat meer dan de helft in ons land aan de slag.


Bron: CBS

Afzwaaiers vinden we vooral bij opleidingen Management, bedrijfs- en personeelswetenschappen, Psychologie en journalistiek. Een jaar na het behalen van de WO-master, is meer dan twee derde weer vertrokken. Dit zijn populaire opleidingen onder studenten.

Ook studenten in de studierichtingen Wiskunde, Landbouw en Gezondheidszorg en welzijn houden het na hun afstuderen vaak voor gezien, maar deze opleidingen zijn onder internationale studenten minder populair.

LEES MEER: Dit zijn de 24 beste landen in de wereld om te werken en wonen, volgens expats