De klok tikt: je hebt nog tot 1 januari de tijd om te bepalen of je bij je huidige zorgverzekeraar wil blijven of liever wil switchen om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten voor 2024.

Gelukkig is het keuzeproces relatief eenvoudig gemaakt door diverse vergelijkingssites, waar je na het aanvinken van enkele keuzes de beste opties qua prijs/kwaliteit voorgeschoteld krijgt.

Helaas zijn er nog allerlei misverstanden over zorgverzekeringen, die duur kunnen uitpakken als je er geen weet van hebt. Business Insider noemt hieronder 12 zaken om op te letten.

Lees ook: Zo weet je of het zin heeft om voor 2024 een tandartsverzekering af te sluiten 

1. Elke basisverzekering is hetzelfde

Een van de grootste misverstanden volgens vergelijkingssite Poliswijzer.nl is dat consumenten denken dat elke basisverzekering exact gelijk is. Ja, de dekking van elke basispolis is hetzelfde, maar op andere vlakken zijn er wel degelijk verschillen. Ten eerste loopt de premie uiteen. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste verzekering in 2024 bedraagt 39 euro per maand, ofwel 468 euro over heel 2024.

Daarnaast zit er een verschil in de wijze waarop de kosten worden betaald. Bij sommige restitutiepolissen moet je de rekening voorschieten, terwijl bij naturapolissen de verzekeraar de kosten rechtstreeks betaalt aan de zorgverlener.

Verder krijg je bij naturapolissen de zorg niet altijd volledig vergoed. Dat hangt af van de contracten die jouw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Ga je naar een zorgaanbieder waarmee jouw verzekeraar een deal heeft gesloten, dan hoef je je geen zorgen te maken. Maar kies je voor een andere partij, dan moet je vaak een deel van de kosten uit eigen zak betalen.

De hoogte van dat bedrag loopt uiteen. Er zijn verzekeraars die tóch het volledige bedrag vergoeden, maar ook partijen waar je de helft van de kosten zelf moet betalen. Ook het aantal zorgaanbieders waarmee een contract is afgesloten verschilt per verzekeraar. Bij budgetpolissen is de keuze doorgaans het kleinst.

Verder kunnen er volgens Poliswijzer verschillen zijn in het aanbod van extra diensten (zoals gezondheidsapps), de contactmogelijkheden (digitaal of ook telefonisch) en het voorkeursbeleid voor medicijnen.


2. Ik kan overstappen wanneer ik wil

Anders dan bij bijvoorbeeld een auto- of inboedelverzekering kun je met zorgverzekeringen niet switchen wanneer je wilt. Dit mag maar één keer per jaar, tussen half november (als alle zorgverzekeraars hun premies bekend maken) en 1 januari.


3. Als ik niet overstap, verandert er niets aan mijn zorgverzekering

Mocht je willen switchen van verzekeraar, dan heb je nog tot 1 januari de tijd om je huidige zorgverzekering op te zeggen en tot 1 februari om een nieuwe verzekering af te sluiten. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Onderneem je geen actie, dan wordt je huidige verzekering automatisch verlengd. Maar dat betekent niet dat er niets verandert. De overheid brengt elk jaar wijzigingen aan in het pakket van de basisverzekering. Daarnaast veranderen de premies vaak.

Heb je een aanvullende verzekering of tandartsverzekering, dan kan er behoorlijk worden gesleuteld aan de dekking: zaken die voorheen wel vergoed werden, vallen er straks plotseling buiten of omgekeerd. Ook de voorwaarden kunnen veranderen. Je kunt dan bijvoorbeeld plotseling te maken met een wachttijd voor orthodontie: belangrijk om te weten als je een kind hebt dat misschien een beugel nodig heeft.

Het is daarom verstandig om je toch in de materie te verdiepen, hoe vervelend ook. Je kan dan voorkomen dat je straks onnodig veel premie betaalt, verzekerd bent voor zorg die je niet nodig hebt of juist geen dekking krijgt voor zorg die je wél moet hebben.


4. Zorgverzekeraars mogen mij weigeren

Unsplash / Elevate
Unsplash / Elevate

Chronisch zieken kunnen behoorlijk in de rats zitten omdat ze bang zijn dat een verzekeraar hen weigert. Die angst is grotendeels onterecht. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering en mogen jou dus nooit weigeren als je veel zorg nodig hebt, krap bij kas zit of oud bent. De premie voor die polis moet ook voor iedereen gelijk zijn.

Bij aanvullende verzekeringen is het een ander verhaal. Met name bij dure tandartsverzekeringen willen verzekeraars graag meer weten over de staat van je gebit voordat ze jou accepteren. Bij aanvullende verzekeringen zoals voor fysiotherapie worden volgens Poliswijzer.nl bijna nooit aanvullende medische vragen gesteld. Alleen bij verzekeringen die 24 of meer behandelingen van een fysiotherapeut vergoeden kan dat voorkomen.


5. Voor mijn kind hoef ik geen zorgverzekering af te sluiten

Iedere Nederlander moet een zorgverzekering hebben; ook kinderen onder de 18 jaar. Hoewel je voor hen geen premie hoeft te betalen, moet je wel een zorgverzekering afsluiten. Krijg je een kind, dan moet je de baby binnen vier maanden inschrijven bij een zorgverzekeraar.


6. Ik moet alle zorgverzekeringen bij dezelfde zorgverzekeraar afsluiten

Als je je basisverzekering bij partij A afsluit, ben je niet verplicht om daar ook naartoe te gaan voor je aanvullende verzekering. Je mag kiezen voor verschillende aanbieders.

Ook belangrijk om te weten: als je voor je basisverzekering switcht naar een andere verzekeraar, mag je oude zorgverzekeraar je aanvullende verzekering niet opzeggen.


7. Het eigen risico is voor iedereen verplicht

Iedere volwassene betaalt verplicht een eigen risico van 385 euro per jaar voor zorg die valt buiten de huisarts, verloskundige, kraamzorg, wijkverpleging en zorg uit de aanvullende verzekering (zoals de rekening van de tandarts of fysiotherapeut). Moet je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, dan moet je de eerste 385 euro zelf betalen.

Dit verplichte eigen risico geldt echter niet voor kinderen onder 18 jaar. Zij kunnen dus altijd 'gratis' naar het ziekenhuis.


8. Spoedeisende hulp van een niet-gecontracteerd ziekenhuis? Dan moet ik dat zelf betalen

Stel je snijdt per ongeluk met een mes diep in je duim en je snelt naar de eerste hulp van het ziekenhuis, maar jouw verzekeraar heeft daar geen contract mee, mag je dan worden weggestuurd? Dat is gelukkig niet het geval. Voor spoedeisende hulp kun je altijd terecht in elk ziekenhuis, ook als jouw verzekeraar daar (nog) geen deal mee heeft gesloten. Je krijgt die kosten ook altijd vergoed. Dat geldt ook voor de budgetpolis.

Een behandeling bij de spoedeisende hulp gaat wel af van het verplichte eigen risico als je 18 jaar of ouder bent.

Neem altijd eerst contact op met de huisartsenpost voordat je naar de spoedeisende hulp gaat.


9. Een bezoek aan de huisartsenpost gaat af van het eigen risico

Zoals je waarschijnlijk wel weet valt een bezoek aan de huisarts niet onder het verplichte eigen risico. Wel kunnen onderzoeken die een huisarts doet gevolgen hebben voor jouw eigen risico. Denk bijvoorbeeld aan laboratoriumkosten bij bloedonderzoek.

Ook een bezoek aan de huisartsenpost - 's avonds of in het weekend - gaat niet af van je eigen risico.


10. Noodzakelijke behandelingen en medicijnen krijg ik altijd vergoed

ANP
ANP

Niet elke behandeling die je nodig hebt, krijg je vergoed. De overheid stelt elk jaar vast welke zorg onder de dekking van de basisverzekering valt. Het kan gebeuren dat een behandeling die jij nodig hebt, niet op deze lijst staat. Ben je bijvoorbeeld tientallen kilo's kwijtgeraakt op advies van de huisarts, dan krijg je niet automatisch een vergoeding voor een buikwandcorrectie. Ook een flapoorcorrectie valt buiten het basispakket.

Dezelfde systematiek geldt voor medicijnen. Dat een medicijn goed werkt, betekent niet dat dit ook wordt vergoed: ook dit bepaalt de overheid.

Verder geldt bij naturapolissen dus dat zorgverzekeraars alleen zorg bij gecontracteerde aanbieders volledig vergoeden.


11. Mijn zorgtoeslag is ieder jaar hetzelfde.

Elk jaar in november maakt de Belastingdienst de bedragen voor de zorgtoeslag voor het nieuwe jaar bekend. Deze kunnen nogal schommelen. In 2024 valt de zorgtoeslag valt lager uit dan nu.

Hoeveel je krijgt uitbetaald hangt ook af van je inkomen. Ook dat van jaar tot jaar veranderen. Hier kun je checken waar jij komend jaar recht op hebt.

Mocht je inkomen volgend jaar veranderen, pas dan je gegevens alvast aan. Je voorkomt dan dat je achteraf een deel moet terugbetalen omdat je teveel verdient.


12. Te laat met aanvragen van mijn zorgtoeslag? Dan heb ik pech

Ongeveer een op de tien Nederlanders heeft recht op een toeslag, maar vraagt deze niet aan. Dat is natuurlijk zonde van het geld. Mocht jij er achter komen dat je achteraf recht had op deze tegemoetkoming, maar deze was vergeten aan te vragen, dan kan dat met terugwerkende kracht tot 1 september van het volgende jaar.

Je kunt je zorgtoeslag over 2023 dus nog aanvragen bij de Belastingdienst tot en met 1 september 2024.

Lees meer over je zorgverzekering in 2024: