Ons beeld van leiderschap is nog veel te mannelijk gekleurd. Ten minste, als je de keuze voor mensen als Donald Trump als uitgangspunt neemt, zegt topvrouw Joke Storm tegenover Business Insider. 

‘Meid, het draait in de wereld om de duit en de fluit’, vertelde haar Amsterdamse oma haar op jonge leeftijd. Ze besloot zich te gaan inzetten voor het bestrijden van onrecht.

Nu is er een boek, over haar leven als bestuurder, onderneemster en vakbondsleider. Daarin geeft ze adviezen voor leidinggeven en benoemt ze de taboes waar vrouwen in het bedrijfsleven op stuiten.

“Het draait niet om man en vrouw als wij en zij, maar om elkaar versterken. Feminiene eigenschappen als samenwerken, je inleven in andere mensen en continuïteit worden door mensen steeds minder gewaardeerd, omdat we focussen op geld en doelen halen”, vertelt Storm.

Zonde, zo zag ze gaandeweg tijdens haar carrière: “In mijn thuiszorgorganisatie Kruiswerk Mark en Maas wilde ik zorgen dat werknemers gelukkiger zouden zijn. Collega-bestuurders van andere organisaties zeiden dan dat ik het personeel teveel pamperde. Vonden het allemaal maar soft gedoe. Uiteindelijk kwamen we bij een benchmark als beste thuiszorg uit de bus.”

Wat maakt iemand een goede leider volgens Storm? "Iemand die beide kanten heeft, mannelijke en vrouwelijke); of iemand die zelfkennis heeft en samenwerkt met een tegenpool. Ik zie vaak vrouwen die hun mannelijke kwaliteiten extra aanzetten, maar dat pakt dan ook niet goed uit."

11 adviezen van Joke Storm voor vrouwelijk leidinggeven:


1. Laat je niet intimideren door haantjesgedrag en laat je niet aftroeven door knappe koppen

“Durf domme vragen te stellen. Wantrouw betweters die blindvaren op eigen kennis en niet of nauwelijks naar anderen luisteren. Zij weten in hun eentje altijd minder dan mensen in de organisatie samen.”


2. Laat je niet verleiden tot vechten over wie werkelijk de baas is

“Als iemand je hiertoe uitdaagt, benoem dat dan: gaat het hier om de macht of om wat we samen willen bereiken? Zoek medestanders die jouw waarden en visie delen. Onderhandel altijd met gevoel voor het belang van de ander.”


3. Durf open te zijn, ook over kwetsbaarheden

"Geef toe dat je ook niet alles weer. Koester feminiene kwaliteiten zoals het vermogen tot samenwerken en verbinden, inleven in andere mensen en oog voor continuïteit. Laat je niet wijsmaken dat die minder waard zijn dan masculiene kwaliteiten zoals focus en vechtlust."


workplace kantoor vrouwen topvrouwen

4. Stel dingen die niet werken of die niet deugen aan de orde, ook intern

“Wees aanwezig op de werkvloer. Leidinggevenden moeten weten wat daar leeft, misstanden benoemen, kansen zien en actie ondernemen. Koester klokkenluiders en meedenkers. Wees hard op de inhoud maar zacht op de relatie.”


5. Geef leiding op basis van gezag in plaats van macht

“Zorg dat je werkelijk in contact komt met je collega’s. Wees niet bang om onder medewerkers vrienden te maken. Werk aan een complimentencultuur.”


6. Blijf in contact met de mensen die het echte werk doen, ook als je ster stijgt

“Laat je niet verleiden tot het streven naar alleen maar meer, blijf streven naar beter.”


7. Vermijd de valkuil van het harmoniemodel en blijf kritisch

“Streef naar een veilige werksfeer waarin mensen de waarheid durven zeggen, omdat ze om elkaar geven.”


women kantoor topvrouwen

8. Durf ambitieus te zijn en claim successen

“Treed naar buiten met de verdiensten van je eigen, vrouwelijke stijl van leidinggeven. Wees solidair met andere vrouwen.”


9. Ga niet te veel mee in de poppenkast en eenheidsworst van alle grijze pakken

“Probeer je die mannen voor te stellen alsof ze pyjama’s aan hebben.”


10. Zorg voor een evenwicht van vrouwelijke en mannelijke eigenschappen in de top en managementteams

“Een krachtenbundeling (ook van part-time leiders) is altijd sterker dan die ene workaholic die de waarheid in pacht heeft.”


11.Scheid werk en privé niet te strikt

“Maak het gezelliger op je werk en wees thuis soms zakelijker. Zoek een partner die ook wil zorgen en die je stimuleert om een betere versie van jezelf te worden. Vergader met je gezin over een evenwichtige verdeling van taken. Leer je kinderen al vroeg over de verschillende kwaliteiten van mannen en vrouwen en de kracht van bundeling daarvan.”

Meer adviezen van Joke Storm vind je in het boek De duit en de fluit.

LEES OOK: 3 belangrijke tips voor een sollicitatiegesprek van de toprecruiter bij taxiapp Uber