De hoge inflatie vormt een aanslag op de koopkracht van veel Nederlanders en dat dreigt te zorgen voor een recessie dit jaar. Tegelijk blijft de arbeidsmarkt in veel sectoren bijzonder krap. Voorlopig is er ook nog geen sprake van een sterke stijging van de werkloosheid. Intussen blijven werknemers buitengewoon actief met het wisselen van baan.

Uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat afgelopen jaar bijna 1,5 miljoen werknemers van baan wisselden. Dat komt neer op één op de vijf werknemers. “In Nederland ligt de verklaring voor de vele baanwisselingen vooral bij de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt.’”, zegt arbeidsmarktanalist Michel van Smoorenburg van het UWV in een toelichting.

In een krappe arbeidsmarkt zijn werknemers sneller geneigd de overstap te maken naar een andere baan. “Werknemers herzien hun eigen baan en wegen dan de voor- en nadelen van een overstap af. Hier spelen dan een mogelijk hoger loon, meer ontwikkelingsmogelijkheden of gunstigere andere arbeidsvoorwaarden een rol in. Door de hoge inflatie kijken mensen scherper naar het salaris”, aldus Van Smoorenburg.

Intussen kost het werkgevers grote moeite om geschikt personeel te vinden. Vooralsnog is de arbeidsmarkt zeer krap, al lijkt er wel sprake van een piek in het derde kwartaal van 2022. Eind vorige maand meldde het UWV dat er toen sprake was van iets minder krapte.

Spanningsindicator arbeidsmarkt. Bron: UWV
Spanningsindicator arbeidsmarkt. Bron: UWV

Ondanks een dreigende recessie is de werkloosheid in de laatste maand van 2022 opnieuw gedaald, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) afgelopen week. De werkloosheid kwam in december uit op 3,5 procent, het gaat dan om 352.000 duizend werklozen.

Hooguit milde recessie in Nederland

Als Nederland in een economische recessie belandt, wordt het volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank een "hele milde recessie" en dat is "niets om je echt druk over te maken", heeft hij zondag gezegd in tv-programma WNL Op Zondag.

Knot hanteert voor een recessie de definitie van twee kwartalen op rij met economische krimp. Omdat Nederland in het derde kwartaal van vorig jaar krimp kende, sluit hij een recessie niet uit. De cijfers over het vierde kwartaal moeten namelijk nog naar buiten komen. Maar volgens Knot is er ook een "reële kans" dat Nederland een recessie ontloopt. Hij merkt op dat consumenten hun geld in december al weer behoorlijk lieten rollen.

LEES OOK: Dit zijn de banen waar veel vraag naar is, ook als de economie afkoelt in 2023