Meer dan de helft van alle zzp’ers in Nederland hanteert een uurtarief van tussen de 20 en de 65 euro. Daar moeten dan nog wel kosten vanaf die ze maken voor de opdracht, blijkt uit een enquête van SEO Economisch Onderzoek, gepubliceerd in economenblad ESB.

Zo’n 53 procent van de zelfstandigen zonder personeel geeft aan tussen de 20 en de 65 euro per uur te factureren aan de opdrachtgever. Ongeveer 8 procent vraagt minder dan 20 euro per uur en 39 procent zit juist boven de middengroep. En 14 procent rekent meer dan 125 euro per uur.

Bij de kosten die zzp’ers maken voor de opdracht horen ook geleverde producten of gebruikte grondstoffen en materialen. Een relatief groot deel (16 procent) komt na aftrek van al die kosten op een uurloon van minder dan 15 euro.

Ter vergelijking: van alle werknemers in Nederland verdient minder dan 10 procent minder dan 15 euro per uur.

Uurtarieven zzp’ers vooral laag bij bezorgers en in de zorg

Er zijn vooral lage uurtarieven te vinden bij post- en pakketbezorgers, in het personenvervoer, in de gezondheidszorg, bij beveiligingsmedewerkers en bij logiesverstrekking.

In de enquête is ook gevraagd naar hoe zzp'ers hun uurtarief bepalen. Bijna de helft van hen (49 procent) berekent het aantal gemaakte uren maal het uurtarief, 24 procent spreekt vooraf een vast bedrag af en 13 procent gaat uit van een eenheidsprijs of stuksprijs.

Business Insider schreef eerder over veel voorkomende valkuilen bij het bepalen van uurtarieven. Eén daarvan is het niet meerekenen van de gemaakte kosten. Ook vergeten zzp'ers regelmatig niet-declarabele uren en nemen ze de belastingen soms niet mee bij het bepalen van hun tarieven.

Lees hier meer over tips en valkuilen bij het bepalen van je uurtarief als zzp'er