Veel mensen denken dat een zzp-bedrijf door het solistische karakter niet verkoopbaar is. Het bedrijf is immers volledig afhankelijk van de kennis en kunde van de ondernemer.

Toch is dit in veel gevallen beslist niet waar. Er zijn zeker mogelijkheden om een zzp-bedrijf te verkopen als hier behoefte aan is.

Een bedrijf dat al een tijd actief is binnen een specifieke markt, kan een bepaalde waarde opgebouwd hebben. Bij succesvolle ondernemingen is er zelfs vaak sprake van een stijgende waarde. Hierdoor is dit bedrijf in veel gevallen goed verkoopbaar.

Wil je stoppen als zzp’er, dan loont het zeker de moeite om de verkoop van je bedrijf te onderzoeken. Daarbij kun je op een aantal dingen letten.

Hoe een zzp-bedrijf verkoopbaar gemaakt kan worden

Een specifieke kennis van een zzp’er is meestal het resultaat van opgedane ervaring en vakkennis. Dit is een waarde die vaak in het hoofd van de ondernemer zit en dus moeilijk overdraagbaar. Het resultaat van de inzet is wel verkoopbaar evenals de middelen waarmee successen zijn behaald.

Om een zzp-bedrijf te kunnen verkopen is het van belang om de waardevolle, vooral immateriële, activa vast te leggen en overdraagbaar te maken. Hierbij geldt dat waarden als kennis, ervaring, reputatie, de financiële situatie en de bedrijfsvoering concreet moeten worden gemaakt.

In de praktijk komt het erop neer dat de volledige bedrijfsvoering fysiek of digitaal moet worden vastgelegd om het inzichtelijk te maken voor derden. Door het opstellen van een verkoopmemorandum wordt de onderneming “tastbaar” gemaakt. Zelfs een klanttevredenheidsonderzoek kan een onderdeel zijn van dit proces om de reputatie van het bedrijf een waarde te geven. Een bedrijf wordt verkoopbaar door volledige transparantie. Dit is de kritische succesfactor om een waarde te creëren aan een zzp-bedrijf.

De overdracht van zzp-bedrijven

Bij de daadwerkelijke overdracht van zzp-bedrijven moet er rekening worden gehouden met de bedrijfsvorm. Als het een overname van een BV betreft, worden de aandelen van het bedrijf via de notaris van eigenaar overgedragen. In het geval van een eenmanszaak is er géén tussenkomst van een notaris noodzakelijk, maar is het wel verstandig om een advocaat in te schakelen voor het juridische stuk en een accountant voor het financiële gedeelte.

Daarnaast kan er bij het wisselen van eigenaar van een bedrijf sprake zijn van een overdracht van privacygevoelige zaken. In dat geval kan een geheimhoudingsplicht worden vastgelegd bij de overdracht. In het verkoopmemorandum wordt dan specifiek beschreven welke informatie niet naar buiten mag worden gebracht en wat de consequenties van een eventuele overtreding zijn.

Een overdracht van een bedrijf moet uiteraard worden gemeld bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet ook de Belastingdienst worden geïnformeerd. De fiscus zal de overdracht met de overdragende eigenaar verrekenen door middel van de inkomstenbelasting. Als er bijvoorbeeld sprake is van een overdracht van een eenmanszaak of een (deel van de) V.O.F. zal er stakingswinst moeten worden afgedragen.

Waarom het interessant kan zijn om een bestaand zzp-bedrijf over te nemen

De meeste beginnende zzp'ers kiezen ervoor om een bedrijf vanaf de grond af aan op te bouwen. Het kostenplaatje van het starten van een bedrijf ligt hieraan ten grondslag.

De algemene opinie is dat het starten van een nieuw bedrijf veel voordeliger is dan het overnemen van een bestaand bedrijf. Dit is echter lang niet altijd het geval. De opstartkosten van een volledig nieuwe onderneming lopen ongemerkt al snel op. Deze kosten moeten vaak gefinancierd worden uit eigen middelen. Het kan zomaar een paar jaar duren.

In veel gevallen wordt de waarde van een bestaand bedrijf erg onderschat. De overname van een bestaand bedrijf ligt prijstechnisch zeker niet veel hoger dan de opstartkosten van een volledig nieuw bedrijf.

De grote toegevoegde waarde van het overnemen van een bedrijf is dat de zzp'er op een rijdende trein springt. Het bestaande bedrijf heeft al een bekende naam, heeft wellicht een vaste klantenkring opgebouwd en de beschikking over bedrijfsmiddelen. Daarnaast kan er wellicht een kennisoverdracht structuur worden opgebouwd zodat de instappende zzp'er “een zetje in de rug” kan krijgen van de afscheidnemende ondernemer.

Deze structuur om een vliegende start te maken kan van zéér grote waarde zijn. Deze basis maakt het voor de zzp'er eenvoudiger om sneller te groeien en meer winst te maken. Daarnaast is de overlevingskans van een overgenomen bedrijf vaak veel groter dan bij het nieuw opstarten van een bedrijf. Deze optie is dus zeker het overwegen waard als je wilt “starten” als zzp'er.

Lees ook op ZZP Inside: