Zuid-Korea had in februari te maken met een felle uitbraak van het coronavirus, maar wist de curve opvallend snel om te buigen.

Naast veel testen en het isoleren van patiënten met Covid-19 had Zuid-Korea een andere belangrijke troef: robots.

Zuid-Korea speelt met de untact-strategie al langer in op de vergrijzing door robotica een prominente rol te geven in de maatschappij en economie.

ANALYSE – Zuid-Korea had het coronavirus, na de aanvankelijk heftige uitbraak in februari, veel sneller onder controle dan veel andere landen. Dat is te danken aan de succesformule van testen, opsporen en isoleren. Maar het echte geheim achter de corona-aanpak, is het zogeheten untact-concept dat jaren geleden al werd ontwikkeld. Ofwel: inspelen op minder direct contact tussen mensen.

In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul word je op een terras door robots bediend, terwijl andere robots worden ingezet om de temperatuur van bezoekers op afstand te peilen.

Ook in andere opzichten helpt slimme technologie het land om het coronavirus de baas te blijven. Via de inzet van kunstmatige intelligentie is bijvoorbeeld een test ontwikkeld, waarmee het land snel besmettingen opspoorde en mensen in isolatie plaatste.

Deze succesvolle aanpak betaalt zich in economisch opzicht uit. Landenorganisatie OESO voorspelt dat de economie van Zuid-Korea in 2019 met 1,2 procent krimpt. Dat steekt heel gunstig af tegen Nederland (min 8 procent) en al helemaal tegen Zuid-Europese landen (min 11 procent).

Robots om de vergrijzing op te vangen

De kiem voor de Zuid-Koreaanse succesformule werd enkele jaren geleden gelegd, met de ontwikkeling van het zogeheten untact-concept. Dat gebeurde niet dankzij een vooruitziende blik op de coronapandemie, maar omdat het land een antwoord zocht op de toenemende vergrijzing en stijgende loonkosten, die een rem zetten op de economische groei.

Een antwoord werd gevonden in automatisering en een veel grotere inzet van robots. In de industrie worden volgens de Internationale Federatie voor Robotica (IFR) al 774 robots per 10.000 werknemers ingezet. Dat is ruim dubbel zoveel als in bijvoorbeeld Duitsland. En enorm veel meer dan het wereldwijd gemiddelde van minder dan 100.

Bovendien zorgen ze ervoor dat de productiviteit in de maakindustrie veel beter op peil blijft dan in landen die relatief zwaar inzetten op de inzet van menselijke werknemers.

President Moon Jae-in ziet in untact ook een speerpunt om de economie weer op gang te krijgen na de coronapandemie. In zijn onlangs gepubliceerde plan, kwam het woord maar liefst 47 keer voor. Hij stelt zich onder meer ten doel om 550.000 nieuwe banen te creëren en te investeren in betere mogelijkheden voor thuiswerken bij ruim 160.000 bedrijven.

Zuid-Koreaanse won toont veerkracht

De naar verhouding goede economische prestaties, worden de laatste tijd weerspiegeld in een stevig herstel van de Zuid-Koreaanse won. De munt veerde binnen enkele weken met 6 procent op ten opzichte van de dollar, om daarna weer een stapje terug te doen.

De won munt staat minder dan 5 procent lager dan eind 2019. Dat is een knappe prestatie, aangezien de valuta’s van bijna alle andere opkomende landen aanzienlijk meer terrein hebben ingeleverd.

De overtuiging waarmee Jae-in inzet op untact, doet vermoeden dat we in de toekomst meer kunststukjes van Zuid-Korea mogen verwachten.

Joost Derks is valutaspecialist bij iBanFirst. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.