Het ontwijken van btw-afdracht door fraude en belastingontwijking kost EU-landen jaarlijkse miljarden. Nederland loopt hierdoor bijna 3 miljard mis.

De 28 EU-landen zijn in 2017 samen ruim 137 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Het bedrag is acht miljard lager dan in 2016, er is sinds vijf jaar een dalende trend. Dat meldt de Europese Commissie op basis van eigen onderzoek.

Fraude, belastingontwijking en -ontduiking, faillissementen en ontoereikende administratie blijven de belangrijkste oorzaken.

EU-commissaris Pierre Moscovici (Financiën) herhaalt de noodzaak het btw-stelsel in de EU grondig te hervormen. “Lidstaten kunnen het zich niet veroorloven aan de kant te staan terwijl miljarden worden verloren aan illegale btw-carrousels en inconsistenties in het systeem.”

Onderstaande tabel geeft het overzicht per land:

Nederland liep ruim 2,7 miljard euro mis, in procenten een lichte daling, maar in bedragen iets meer dan in 2016.

Gemiddeld innen de EU-landen ruim 11 procent btw niet. Roemenië had met bijna 36 procent het grootste gat, gevolgd door Griekenland en Litouwen. In Nederland was het 5 procent. Cyprus (minder dan 1 procent), Luxemburg en Zweden liepen de minste schade op. In absolute bedragen spande Italië de kroon, met 33,5 miljard euro misgelopen btw.

Het verlies is berekend uit het verschil tussen wat de lidstaten maximaal hadden kunnen ontvangen bij een nauwgezette inning van de btw, zonder fraude of vrijstellingen, en de feitelijke inkomsten.

LEES OOK: Vlees en vis duur betaald: sterkste prijsstijging voeding in 10 jaar door hogere btw