De Aarde telt vandaag de dag zo’n 7,5 miljard inwoners. Dat zijn er zo veel, dat het moeilijk is om te visualiseren hoe die aantallen zich tot elkaar verhouden. Wat een veel eenvoudiger exercitie is: stel je voor dat er maar 100 mensen op Aarde wonen.

Was dat het geval, dan hadden 18 van die 100 mensen geen elektriciteit terwijl 14 niet zouden kunnen lezen of schrijven. Om je een beeld te geven hoe mensen leven wereldwijd, hebben we die cijfers gevisualiseerd.


Sekse

Een eenvoudige om te beginnen. Waren we met 100 man op de wereld, dan zou de helft vrouw en de helft man zijn.

Foto: Shayanne Gal/Business Insider

Leeftijd

Van die 100 zouden er 25 tussen 0 en 14 jaar oud zijn, 66 tussen de 15 en 64 jaar en 9 ouder dan 65 jaar zijn.

Foto: Shayanne Gal/Business Insider

Geografische verspreiding

60 mensen zouden in Azië wonen, 16 in Afrika, 10 kwamen uit Europa, 9 uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en ten slotte zouden 5 mensen uit Noord-Amerika afkomstig zijn.

Foto: Shayanne Gal/Business Insider

Religie

Van de 100 man zou 31 christelijk zijn, 23 moslim, 16 ongelovig, 15 hindoe, 7 boeddhist en 8 zouden andere geloven aanhangen.

Foto: Shayanne Gal/Business Insider

Alfabetisering

Van de 100 zouden er 86 kunnen lezen en schrijven, 14 niet.

Foto: Shayanne Gal/Business Insider

Schoon drinkwater

91 van de 100 zou toegang hebben tot schoon drinkwater, 9 pechvogels delen die luxe niet.

Foto: Shayanne Gal/Business Insider

Elektriciteit

Een geruststellende meerderheid van 82 zou de beschikking hebben over stroom, 18 hebben geen toegang tot het lichtnet.

 

Foto: Shayanne Gal/Business Insider