Ze werken onzichtbaar in de nacht, maar zijn van grote betekenis: de mensen die het spoor onderhouden, zorgen ervoor dat wij dagelijks veilig met de trein kunnen reizen. Daarbij riskeren ze hoogspanningsgevaar, valpartijen en botsingen met treinen. In deze aflevering interviewen we Tjark de Vries – directievoorzitter van Strukton Rail Nederland – over hoe zijn duurzame onderneming hun mensen zo goed mogelijk beschermt.

In de serie Zelfverzekerd Ondernemen volgen we ondernemers met een risicovolle business. We spreken met ze over de gevaren waaraan hun mensen dagelijks bloot staan, welke preventieve maatregelen ze nemen en hoe ze zich zo goed mogelijk verzekeren voor het geval dat het toch mis gaat. Met hun inzichten en ervaring in risicobeheersing helpen we jou om ook op een zelfverzekerde manier veilig en duurzaam te ondernemen.

Gevaarlijke klus

Ons spoorwegennetwerk is opgedeeld in groepen en secties, waartussen leidingonderbrekers in de bovenleiding zitten. Die worden deze nacht vervangen omdat ze spanning lekken. Nadat het spoor is vrijgemaakt van treinen wordt de hoogspanning op de bovenleiding afgeschakeld. De werkplekken moeten volledig spanningsloos en kortgesloten zijn om elektrocutiegevaar te voorkomen. De Vries: “Je ziet het niet, maar de 1500 volt die op deze leidingen staat, is direct fataal als je ermee in aanraking komt”. De mannen werken op hoogte in een bak, dus er is ook altijd een risico op vallen. En het spoor is geen geplaveide weg dus struikelen of uitglijden is met deze gladde ondergrond een groot risico, zeker in de nacht wanneer er weinig licht is.

Afdichten van de risico’s

Voorafgaand aan de werkzaamheden maakt Strukton Rail een werkplekbeveiligingsinstructie die met de opdrachtgever wordt overlegd. Hierin staat precies wie waar wanneer aan het werk is en met welk materieel. Deze wordt door de leider werkplekbeveiliging ter plaatse met het uitvoeringsteam doorgesproken, waarbij d.m.v. een duidelijke communicatiestructuur gecontroleerd wordt of iedereen het begrepen heeft. Bij voorkeur zijn er tijdens de werkzaamheden geen andere sporen actief, maar soms kan dat niet anders. In zo’n geval wordt er altijd een bufferspoor – een leeg spoor tussen de actieve sporen en het spoor waaraan gewerkt wordt – ingesteld. Een test controleert of de spanning daadwerkelijk van de bovenleiding is. Tot slot doet het team een Last Minute Risico Analyse (LMRA), waarbij gecontroleerd wordt of er afwijkingen van de instructie zijn en wat de risico’s daarvan zijn. Is er twijfel? Dan wordt er niet gewerkt.

Duurzame inzetbaarheid personeel

Echte veiligheid garandeer je alleen met vakmensen in de basis. De Vries: “We moeten veel respect hebben voor de mensen die dit werk willen uitvoeren. Daarom gaat veiligheid bij ons boven alles, het is zelfs belangrijker dan de financiën”. Dit uit zich o.a. in een strikt protocol, waarbij iedereen het werk in het geval van een onveilige of ongezonde situatie altijd mag stilleggen. Daarnaast heeft iedereen die aan het spoor werkt de benodigde opleidingen en (veiligheids)certificaten en kan iedereen zich elk jaar bijscholen. Ook worden er psychosociale metingen gedaan om te zien of iedereen fit genoeg is. Want feit is dat dit werk steeds lastiger wordt naarmate iemand ouder wordt. Daarom investeert het bedrijf ook in onderzoeken naar hoe ze de belasting op hun mensen zo goed mogelijk kunnen doseren.

Verzekerd voor de toekomst

‘Iedereen altijd veilig uit en thuis’ vertaalt zich ook in het verzekeringspakket van Strukton Rail. Zo is er een CAR-polis en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. En voor de mensen is er een ongevallendekking. Ook voor de samenwerking met ketenbedrijven heeft het bedrijf de nodige polissen. Als één van de grootste spelers in Europa moet dat ook wel. De Vries: “Onze missie is om op een veilige en duurzame manier reizigers en goederen te vervoeren. Ik vind het één van de mooiste beroepen die er zijn, want we dragen dagelijks bij aan CO2-reductie en het tegengaan van klimaatverandering met deze duurzame manier van mobiliteit”.

Hans Zuidema, expert Inkomensverzekeringen en Duurzame Inzetbaarheid bij Interpolis: “Daarom gaat veiligheid bij ons boven alles, het is zelfs belangrijker dan de financiën. Maak je medewerkers veiligheidsbewust. Voor een veilige werkomgeving is het belangrijk dat je mensen goed in hun vel zitten zodat ze zich kunnen focussen op wat ze moeten doen, en tegelijkertijd alert kunnen zijn op wat er om hen heen gebeurd. De belastbaarheid van het werk niet te hoog maken draagt ook bij aan de veiligheid. Wij als Interpolis bieden ondersteuning als onderdeel van de preventie aan, in de personeelsverzekeringen voor zowel de werknemer als de werkgever.”

Bekijk hier meer video’s in de serie Zelfverzekerd Ondernemen.

Elke onderneming is anders en kent andere risico’s. Meer weten? Kijk op de Interpolis website.