De CO2-uitstoot die Nederlanders veroorzaken met vakantiereizen naar het buitenland, is ongeveer even groot als de uitstoot die voortkomt uit woon-werkverkeer. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Bijna driekwart (74 procent) van de totale ‘vakantie-uitstoot’ komt door vliegvakanties, terwijl die slechts een kwart van het totale aantal reizen vormen. Voor twee op de drie vakanties pakken Nederlanders de auto, maar al die ritten veroorzaken slechts 19 procent van de totale CO2-uitstoot van vakantiereizen.

Strandvakanties zijn de grootste boosdoener. Gemiddeld leggen Nederlanders hiervoor meer dan 2.000 kilometer af: dubbel zoveel als het gemiddelde. Stedentrips staan op de tweede plaats, op de voet gevolgd door rondreizen. Die laatste categorie vormt een minderheid, maar veroorzaakt relatief veel uitstoot omdat bestemmingen vaak ver weg zijn.

Volgens het rapport leiden de dagelijkse tripjes die Nederlanders afleggen van thuis naar hun werk jaarlijks tot 6,8 megaton CO2-uitstoot (6,8 miljard kilo). Dat is bijna de helft van de uitstoot die consumenten veroorzaken door in hun vrije tijd in de auto of het vliegtuig te stappen. Die reizen zijn samen goed voor 12,6 megaton CO2-uitstoot.

Van de verplaatsingen voor recreatieve doeleinden houdt 6,7 megaton verband met vakanties. De rest gaat op aan bijvoorbeeld boodschappen, sporten, en bezoeken aan vrienden, familie en restaurants.

Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

"Bijna de helft (49 procent) van de binnenlandse recreatieve activiteiten veroorzaakt geen CO2-uitstoot tijdens de reis zelf omdat deze lopend of per fiets wordt gemaakt", aldus de onderzoekers.

Hoogopgeleide Nederlanders stoten twee tot drie keer zoveel CO2 uit als praktisch geschoolden

Het KiM, dat onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat valt, ziet een sterk verband tussen de hoogte van de uitstoot en de sociaaleconomische positie van mensen. Hoogopgeleide Nederlanders met een relatief hoog inkomen stoten zowel met hun vakanties als met hun andere recreatieve trips twee tot drie keer zoveel CO2 uit als mensen die praktisch zijn geschoold en minder verdienen.

Ook leeftijd speelt een rol. 65-plussers en jongeren onder de 16 jaar veroorzaken gemiddeld minder CO2-uitstoot dan mensen uit de leeftijdscategorieën daartussen. Verder blijkt dat alleenstaanden verhoudingsgewijs voor de hoogste vakantiegerelateerde uitstoot zorgen.

LEES OOK: Luchtvaart verwacht in 2024 nieuw mondiaal record van 4,7 miljard passagiers