Een slimme manier om de belastingdruk te verlagen én een goed rendement te behalen, is door groen te beleggen. Bijvoorbeeld in het Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind.      

Box 3 houdt de gemoederen al jaren bezig. Zolang niet het werkelijke, maar een fictief rendement wordt belast, zoeken beleggers naar manieren om de vermogensbelasting (box 3) te beperken. Een zo’n manier is om je geld in groene fondsen te steken, zoals het Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind. Dit fonds belegt in groeisectoren als de productie van biobrandstoffen, het gebruik van aardwarmte en het opwekken van zonne-energie. De overheid stimuleert zulke fondsen, die bijdragen aan de energietransitie, met aanzienlijke belastingvoordelen. Die kunnen oplopen tot jaarlijks 2,7% van de waarde van je beleggingen.

Belastingvoordeel op groene beleggingen

Het belastingvoordeel bestaat uit twee elementen. Ten eerste betaal je over groene beleggingen tot een bedrag van €65.072 (€130.144 voor fiscaal partners; deze vrijstelling wordt jaarlijks verhoogd) geen vermogensbelasting. Daar bovenop krijg je elk jaar een extra korting van 0,7% van de waarde van je beleggingen. Die korting wordt van je totale belastingaanslag afgetrokken, dus van de belasting die je over je inkomen moet betalen.

Een rekenvoorbeeld: stel dat je voor €50.000 aan spaargeld hebt en €100.000 aan beleggingen, dan betaal je over 2023 aan vermogensbelasting €1.259. Als je nu de helft van je beleggingen, dus €50.000, in groene fondsen hebt zitten en de andere helft in reguliere beleggingen, dan betaal je nog maar €448 aan vermogensbelasting. Daarnaast krijg je een extra belastingkorting over je aanslag van €350 (de groene heffingskorting van 0,7%). Het totale voordeel van de groene beleggingen komt daarmee in dit voorbeeld op €1.161. Dat komt neer op 2,3% van de belegde €50.000.

Let wel: de belastingvoordelen gelden alleen voor groene beleggingen die als zodanig zijn aangemerkt door het ministerie van Financiën, zoals het Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind. Groene beleggingen zijn niet hetzelfde als duurzame beleggingen. De term duurzaam of sustainable is een containerbegrip waarvoor geen wettelijke regels gelden. Iedereen mag zijn fonds ‘duurzaam’ noemen. Voor groene beleggingen gelden wel wettelijke regels. Alleen als een fonds minstens 70% van zijn vermogen heeft zitten in bedrijven of projecten die aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoen, mag een fonds zich ‘groen’ noemen. En alleen dan geldt het genoemde belastingvoordeel.

Run op groene fondsen

Wie dit voordeel over 2024 wil binnenhalen, moet snel zijn. Alleen voor groene beleggingen die je op 1 januari 2024 in je bezit hebt, komen in aanmerking voor de fiscale voordelen. Dus wat er op 1 januari 2024 – dat is al over een paar maanden – in groene fondsen zit, wordt tot de vrijstelling voor groene fondsen niet belast. Omdat veel beleggers op 1 januari maximaal gebruik willen maken van deze vrijstelling én omdat er niet zoveel groene fondsen zijn, ontstaat er elk jaar in de herfst een run op. Veel fondsen gaan daarom in de laatste maanden op slot voor nieuwe beleggers. Ze kunnen de sterk gestegen toestroom van cash niet meteen in groene bedrijven of projecten investeren.

Groen beleggen gaat niet ten koste van het rendement

Je gaat natuurlijk alleen beleggen in groene fondsen als er ook een goed financieel rendement valt te behalen. Het Groenfonds Regionaal Duurzaam behaalde sinds de start in 2013 een gemiddeld rendement van ruim 3%. Ter vergelijking: met sparen of met veilige beleggingen als in Europese staatsobligaties behaalde je in die periode een gemiddeld rendement van minder dan 1%. Het investeren in dynamische groeisectoren die bijdragen aan de energietransitie is dus geen liefdadigheid, maar er is een duidelijke business case. En daar komt het belastingvoordeel van al gauw 2% of meer nog bovenop, zodat je al gauw rond 5% netto rendement uitkomt.

Met groen beleggen sla je drie vliegen in een klap: je behaalt naar verwachting een (veel) hoger rendement dan met sparen, je betaalt minder belasting en je helpt mee aan de vergroening en verduurzaming van de economie. Meewind laat zien dat een goed rendement en bijdragen aan de omschakeling van een fossiele naar een duurzame economie heel goed kunnen samengaan.  

Wil je ook groen beleggen met belastingvoordeel? Start nu op Meewind.nl.