Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers is in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft het de eerste daling in het tweede kwartaal in acht jaar tijd. Ook in de eerste maanden van 2023 viel het ziekteverzuim op jaarbasis al lager uit.

Volgens het CBS kwam het ziekteverzuim over de maanden april tot en met juni uit op 5 procent. Dat betekent dat vijftig van de duizend werkdagen werden verzuimd wegens ziekte.

Vorig jaar bedroeg dat percentage nog 5,4 procent. Dat was het hoogste cijfer in een reeks van tweede kwartalen sinds 1996.

In maart van dit jaar bleek nog dat twee op de vijf bedrijven in het midden- en kleinbedrijf zich zorgen maakt over het ziekteverzuim.

Meeste verzuim in de zorg

Het statistiekbureau constateert dat het ziekteverzuim afnam in de meeste bedrijfstakken. De minste dagen gingen door ziekte verloren binnen de financiële dienstverlening, namelijk 31 van de duizend dagen (3,1 procent). De zorg scoorde met een verzuimcijfer van 7 procent het hoogst, maar dit was wel minder dan in 2022. Toen kwam het percentage uit op 7,5 procent.

De sector vervoer en opslag noteerde het een na hoogste verzuim (6,2 procent), gevolgd door de industrie (5,7 procent). Het verzuim was het laagst in de financiële dienstverlening (3,1 procent). In de tabel hieronder zie je per sector hoe hoog het verzuim was in het tweede kwartaal van dit jaar, versus het tweede kwartaal van 2022.

CBS

Het CBS meldt verder dat er binnen de gezondheidssector wel verschillen bestaan. Zo is het verzuim in de verpleging, verzorging en thuiszorg het grootst met 8,3 procent, al was ook hier een afname te zien na de 8,8 procent in het tweede kwartaal van 2022.

Het verzuimcijfer in ziekenhuizen en bij overige medisch-specialistische zorg nam af van 6,7 procent tot 6 procent dit jaar, en is daarmee het laagst binnen de gezondheidssector.

LEES OOK: Zieke chauffeur van vishandel moet ook zwart loon gewoon uitbetaald krijgen, oordeelt rechter