Zorgminister Hugo de Jonge heeft de zogeheten ‘fase 2D’ afgekondigd. Alle ziekenhuizen stellen planbare zorg uit, indien nodig en ‘medisch aanvaardbaar’ worden ook kritieke planbare operaties langer uitgesteld dan eigenlijk de bedoeling is.

Zo kunnen handen worden vrijgespeeld voor zorg voor Covid-patiënten en op de intensive cares. Ook wordt de hulp van Defensie ingeschakeld.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en het Landelijk Netwerk Acute Zorg hadden om de invoering van deze aanpak gevraagd.

De laatste fase, crisisfase 3, heet code zwart. Ziekenhuizen verlenen dan nog alleen acute zorg. Ook moeten ze dan soms keuzes maken. Die fase is weer opgedeeld in drie fasen, namelijk 3A, 3B en 3C.

Nieuwe stap heeft 'vergaande gevolgen'

In de praktijk betekent dit, dat de "heup-, knie- en staaroperaties echt overal stoppen" om meer mensen aan de bedden te hebben waar acute zorg aan (corona)patiënten moet worden geleverd. "We hebben iedereen nodig om zorg te blijven leveren", zegt De Jonge. Deze nieuwe stap heeft "vergaande gevolgen", geeft de zorgminister toe.

Defensie gaat met 100 tot 120 mensen helpen in het militair hospitaal in het UMC Utrecht. Dat "biedt hulp en lucht", zegt De Jonge. "We benutten zo alles om kritieke planbare zorg door te laten gaan." Als je die ingrepen, bijvoorbeeld bepaalde chemokuren en het verwijderen van tumoren, langer dan zes weken uitstelt, "is het mogelijk dat je te laat bent".

Uit een brief die de bewindsman naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat ook bij poliklinieken afspraken worden uitgesteld "als dit personeel oplevert dat ingezet kan worden" voor meer acute zorg.

De ic-capaciteit gaat omhoog naar 1150 bedden "en vervolgens naar 1350 ic-bedden". "Landelijk blijft het LCPS Covid-patiënten spreiden en er wordt maximaal ingezet op internationale samenwerking."

NZa: 33 procent minder operatiekamers beschikbaar

In de ziekenhuizen was vrijdag 33 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Maandag lag het percentage nog op 29 procent. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ook zeiden inmiddels achttien ziekenhuizen de kritieke planbare zorg niet, of niet altijd, binnen de vereiste zes weken te kunnen bieden. Maandag waren dit er nog veertien.

In 55 van de zeventig ziekenhuizen was inmiddels ook een deel van de andere planbare zorg afgeschaald. En twaalf ziekenhuizen zeiden helemaal geen planbare zorg meer te bieden.

LEES OOK: 1 grafiek laat zien hoe snel een boosterprik de bescherming tegen Covid-19 verhoogt – binnen een paar dagen is er al een effect te zien