Ziekenhuizen en andere zorginstellingen krijgen steeds moeilijker krediet bij de bank, stelt Bart Berden, voorzitter Raad van Bestuur het Elisabeth – Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg.

“Zorginstellingen kunnen steeds moeilijker aan hun middelen komen”, zegt Berden. Ook willen ziektekostenverzekeraars veel minder geld voorfinancieren. De wet “Financiering van zorginstellingen” die nu door de Eerste Kamer wordt behandeld, zou een deel van die financiële krapte op kunnen lossen. Die wet zou het mogelijk maken voor particuliere investeerders in te stappen.

Berden ziet echter dat de aarzeling groot is bij de politiek. Politici vrezen dat ‘winst in de zorg’ leidt tot een verlies aan toegankelijkheid van de zorg. “De wet vordert niet erg en zal waarschijnlijk blijven liggen”, vreest Berden. Hij voorziet dat veel ziekenhuizen daardoor niet toe zullen komen aan grote investeringen zoals nieuwe gebouwen of het elektronische patiëntendossier.

Bekijk hieronder het video-interview van Me Judice, het discussieplatform voor economen, met Bart Berden.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl