Zeeland kan een proeftuin worden voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid en energie. Dat is een van de kansen die oud-premier Jan Peter Balkenende ziet om de economie en werkgelegenheid in Zeeland te versterken.

De commissie onder leiding van Balkenende, zelf afkomstig uit Zeeland, ging aan de slag omdat de Tweede Kamer zich zorgen maakt over de werkgelegenheid in Zeeland na onder meer het faillissement van fosforfabriek Thermphos en aluminiumfabriek Zalco.

De boodschap uit de donderdag verschenen rapportage is dat er zeker perspectief is voor Zeeland. Maar dan moeten de al gemaakte plannen wel van de plank worden gehaald. En er moet goed worden gekeken naar andere kansen, bijvoorbeeld door aan te haken bij de nabijgelegen havens van Antwerpen en Rotterdam.

University College

Ook pleiten de onderzoekers voor de komst van een Bèta College, het University College for Engineering and Innovation, dat kan zorgen voor een betere verbinding tussen onderwijs en bedrijven in de regio. Een Zeeland-coördinator moet voortgang van de aanpak in de gaten houden.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) ziet waardevolle suggesties in de rapportage. Hij noemt bijvoorbeeld de betere samenwerking tussen sterke sectoren als landbouw en voedsel en het toerisme. Deze zomer komt hij namens het kabinet met een reactie op het rapport.

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl