Ondernemers die werken met nulurencontracten zijn bij deze gewaarschuwd: een vast dienstverband ligt in veel gevallen toch op de loer. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechter in Arnhem.

De rechter oordeelde dat een chauffeur die op grond van een nulurencontract
werkzaam is, toch een vast dienstverband heeft, omdat er in de praktijk
sprake bleek te zijn van een structureel werkpatroon. Zijn baas is dan ook
veroordeeld om het loon door te betalen, zelfs als de chauffeur niet wordt
opgeroepen.

Oproepcontract
Een nulurencontract wordt ook wel een arbeidsovereenkomst met uitgestelde
prestatieplicht genoemd. Het is een oproepcontract waarbij de werkgever niet
een minimum aantal op te roepen uren hoeft te garanderen. Alleen de
daadwerkelijk gewerkte uren moeten worden betaald, overigens wel met een
minimum van drie uren per oproep. Ook moet een zieke oproepkracht worden
doorbetaald tijdens de periode waarvoor hij is opgeroepen.

In de kwestie waarover de Arnhemse rechter zich heeft gebogen, gaat het om een
chauffeur die zo’n 10 jaar voor een transportbedrijf werkzaam is. Vanaf
december 2010 werd hij structureel minder ingezet. De chauffeur schakelde
een advocaat arbeidsrecht in en maakte met succes aanspraak op doorbetaling
van loon. Dat deed hij op grond van het gemiddelde loon dat hij in
september, oktober en november 2010 had verdiend.

Een ondernemer met personeel op oproepbasis kan al na drie maanden
geconfronteerd worden met een loondoorbetalingsverplichting, waardoor hij
alsnog een minimaal aantal arbeidsuren moet garanderen. Oók als er helemaal
geen werk is.

Ondernemers die met oproepcontracten werken doen er dan ook goed aan om de
gewerkte uren nauwkeurig bij te houden, zodat inzichtelijk blijft welke
oproepkracht wanneer heeft gewerkt.

Alleen door een oproepcontract van een werknemer die structureel werk
verricht te beëindigen, en hem drie maanden niet in te zetten en daarna een
nieuw contract te laten tekenen, kun je uit de gevarenzone blijven.

Met dank aan Sander Schouten, advocaat arbeidsrecht bij AMS Advocaten.

Heb jij een vraag over geld of ondernemen? Stel hem op Z24
Antwoord
. Je krijgt automatisch bericht als iemand je vraag beantwoord
heeft.

Thomas van Vugt is advocaat bij AMS Advocaten waar hij zich onder meer bezig houdt met ondernemingsrecht en huurrecht.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl