Na een jarenlange daling stijgt de WOZ-waarde voor het eerst sinds 2010 weer, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van je woning op 1 januari van het voorafgaande jaar en wordt door je gemeente vastgesteld.

De gemeente bepaalt de marktwaarde van jouw woning op basis van de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de buurt. Bij het vaststellen van de prijs wordt ook rekening gehouden met oppervlakte, inhoud en bouwjaar van de woning. Alle variabelen worden bij elkaar geveegd en in een rekenmodel gestopt waaruit vervolgens de WOZ-waarde rolt.

WOZ-waarde gestegen

Op 1 januari van dit jaar bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 209.000 euro, aldus het CBS. Dat is 1,5 hoger dan een jaar eerder. Het is de eerste stijging sinds 2010.

De huizenprijzen zitten al een tijdje in de lift, nu volgt de WOZ-waarde ook die trend. Dat daar enige vertraging in zit, is normaal. De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente op basis van het voorgaande jaar en bij de waardebepaling worden alle woningen (zowel koop als huur) meegenomen.

Net als bij de huizenprijzen zijn er grote verschillen tussen verschillende regio’s. In Amsterdam steeg de gemiddelde WOZ-waarde met ruim 9 procent in vergelijking met een jaar eerder, terwijl in de Gelderse gemeente Elburg de WOZ-waarde juist met meer dan 9 procent daalde.

Bekijk de ontwikkeling van de WOZ-waarde per gemeente in de onderstaande grafieken.

 

De WOZ-waarde wordt onder meer gebruikt om de hoogste van de onroerendezaakbelasting (ozb) vast te stellen. Die verschilt per gemeente, maar is altijd afgeleid van de waarde van je woning.

Daarnaast worden ook andere gemeentelijke belastingen aan de hand van de WOZ-waarde vastgesteld zoals de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook het water- of hoogheemraadschap gebruikt de WOZ-waarde voor het vaststellen van hun belasting.

Een derde instantie die de waarde gebruikt, is de Belastingdienst. Zo wordt het eigenwoningforfait, een percentage van de waarde van je woning dat je moet optellen bij je bruto-inkomen, vastgesteld met behulp van de WOZ-waarde. Ook bij de erfbelasting kijkt de fiscus naar de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen als een huis erft.

Een andere partij die de WOZ-waarde gebruikt is je hypotheekverstrekker. Zo kun je bij een aantal hypotheekverstrekkers je hypotheek boetevrij aflossen tot aan de WOZ-waarde. Zo voorkom je dat je ‘onder water staat’, dat wil zeggen dat je woningwaarde lager is dan de hypotheeksom. Overbodig te zeggen dat dit ook in het belang is van je bank: je huis is immers het onderpand voor de lening.

Bezwaar maken

Omdat de hoogte van zoveel verschillende belastingen wordt afgeleid van de WOZ-waarde, loont het bijna altijd om bezwaar te maken als je vermoedt dat die waarde te hoog is ingeschat. Let op, je kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de belasting (bijvoorbeeld het ozb-tarief van de gemeente), alleen tegen de vastgestelde woningwaarde.

Bezwaar maken doe je binnen zes weken nadat je de beschikking van de gemeente in de bus hebt gehad, anders ben je te laat. Dat doe je door een bezwaarschrift op te stellen, eventueel met behulp van de modelbrieven van de Vereniging Eigen Huis of de Consumentenbond. Bij veel gemeenten kun je ook digitaal bezwaar aantekenen.