Winkelbedrijf Wibra mag personeel de uren laten inhalen die ze vanwege de coronapandemie niet hebben gewerkt.

FNV wilde voorkomen dat personeel uren moet inhalen omdat winkels vanwege coronamaatregelen gesloten moesten blijven.

Volgens de rechter zijn de subsidies gebruikt om de medewerkers die gedwongen thuis zaten hun volledige loon uit te betalen.

Winkelbedrijf Wibra mag personeel de uren laten inhalen die ze vanwege de coronapandemie niet hebben gewerkt. Volgens de rechter voldoet de winkelketen aan afspraken uit de cao en maakt vakbond FNV ten onrechte het verwijt dat Wibra niet als een goede werkgever handelt. De zaak draait om de regeling met betrekking tot zogeheten plus- en min-uren.

Wibra betaalt zijn personeel een vast loon per maand voor een afgesproken aantal uren per week. Het daadwerkelijke aantal gewerkte uren kan daar iets van afwijken, zowel hoger als lager. Als gevolg van de coronamaatregelen bleven winkels van Wibra dicht en kon er minder worden gewerkt. Bij sommige medewerkers ligt het aantal gemiste uren door de winkelsluitingen hoger dan normaal.

FNV vangt bot bij de rechter in zaak over gemiste uren Wibra-werknemers

FNV wilde voorkomen dat personeel uren moet inhalen omdat winkels vanwege coronamaatregelen gesloten moesten blijven. Verder zou Wibra volgens de vakbond misbruik maken van coronasteun van de overheid door werknemers de gemiste uren “gratis” te laten komen inhalen. Volgens de rechter zijn de subsidies gebruikt om de medewerkers die gedwongen thuis zaten hun volledige loon uit te betalen.

Toepassing van de cao-afspraken leidt er niet toe dat werknemers zich onbeperkt beschikbaar moeten houden voor het inhalen van de min-uren. “Het inroosteren gebeurt in goed overleg met de werknemer en er zijn grenzen aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moet worden”, aldus de rechter. “Het gaat overigens slechts om 40 minuten per werknemer in de resterende 35 weken van 2021. Dat is niet onaanvaardbaar.”

Lees ook op Business Insider

In een reactie geeft Wibra aan blij te zijn dat nu ook door de rechter is bevestigd dat het door haar gevoerde beleid juist is en bovendien niet in strijd met de wet. Wibra zegt overigens wel in gesprek te gaan met de werknemers om alsnog een deel van de opgebouwde min-uren kwijt te schelden. “Dat zal gebeuren in goed overleg met de ondernemingsraad. We hebben geen FNV of een kort geding nodig om dat te doen.”

LEES OOK: Het lukt bijna 40% van de winkeliers niet om afspraken huurkorting te krijgen voor hun pand