Windenergie zonder overheidssubsidie is nog altijd toekomstmuziek, hoewel de kosten naar verwachting spectaculair dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer, die daarmee recente claims van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weerlegt.

Het ministerie meldde eerder dit jaar dat voor de kust bij Noordwijk een windmolenpark verrijst dat zonder subsidie wordt aangelegd. Vanaf 2022 moet dat stroom gaan leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet.

De Rekenkamer wijst er evenwel op dat de overheid via de aansluiting van dat park op het netwerk wel degelijk meebetaalt.

Om zo’n windmolenpark aan te sluiten bouwt netbeheerder TenneT een soort stopcontact op zee. Daarvoor ontvangt het staatsbedrijf subsidie, die burgers en bedrijven ophoesten via hun energierekening.

Volgens de Rekenkamer is die subsidie in het geval van het windpark bij Noordwijk goed voor ongeveer een derde van de totale kostprijs van de energie die er vanaf 2022 wordt opgewekt.

Windmolenparken: aanlegkosten dalen, aansluitkosten stijgen

Waar de aanlegkosten voor windmolenparken de afgelopen jaren sterk zijn gedaald, en naar verwachting nog verder naar beneden zullen gaan, lopen de aansluitkosten juist op. Voor de periode tot en met 2023 is daar 4 miljard euro aan subsidie voor gereserveerd. Voor de periode tussen 2023 en 2030 komen de aansluitkosten volgens de rekenkamer waarschijnlijk een stuk hoger uit: 5 à 6 miljard euro.

Dat komt vooral doordat de parken die dan worden opgeleverd veel verder uit de kust liggen. TenneT heeft volgens de Rekenkamer bovendien gewaarschuwd dat het nu beschikbare bedrag van 4 miljard euro bij tegenvallers mogelijk niet toereikend is. Een woordvoerder laat evenwel weten dat het bedrijf op dit moment nog ,,netjes binnen budget'' loopt.

Verantwoordelijk minister Eric Wiebes sluit overigens niet uit dat de overheid in de toekomst geld gaat verdienen aan de aanbesteding van de aanleg van windparken op zee. De opbrengst zou gebruikt kunnen worden om de aansluiting op het net te bekostigen, zei de bewindsman in de Tweede Kamer. Hij benadrukte ook dat hij er nooit geheimzinnig over heeft gedaan dat weliswaar de bouw van een windpark zonder overheidsgeld kan, maar de aansluiting nog niet.