PVV-leider Geert Wilders trekt drie uiterst omstreden wetsvoorstellen van zijn partij voorlopig in.

Eerder kondigde hij al aan controversiële standpunten van zijn partij, die bijvoorbeeld in strijd zijn met de Grondwet, in de ijskast te zetten. Zo wil hij een voor andere partijen belangrijke drempel wegnemen om met hem te formeren.

Het gaat onder meer om een voorstel om “bepaalde islamitische uitingen” te verbieden. De Raad van State oordeelde dat het wetsvoorstel “een hele bevolkingsgroep op discriminatoire wijze de aanspraak op fundamentele vrijheidsrechten ontneemt”.

Een ander wetsvoorstel is het plan om mensen met meerdere nationaliteiten hun kiesrecht te ontnemen, en in de Grondwet te regelen “dat personen met een meervoudige nationaliteit niet mogen worden benoemd in sommige functies”, zoals bewindspersoon, commissaris van de Koning en burgemeester.

De Raad van State spreekt van een wetsvoorstel dat het discriminatieverbod en grondrechten voor grote bevolkingsgroepen schendt, en waardoor "deze groepen als tweederangsburgers behandeld" worden.

Het laatste wetsvoorstel moet het mogelijk maken om mensen die in verband worden gebracht met mogelijke terroristische activiteiten zonder tussenkomst van een rechter vast te zetten. Dat plan schiet volgens de Raad van State "door op een wijze die in een rechtsstaat niet acceptabel is".

Wilders wil mogelijke coalitiepartijen tegemoetkomen

De PVV praat met de VVD, NSC van Pieter Omtzigt en BBB over een eventuele kabinetsformatie. Bekend is dat in eerste instantie wordt gesproken over eventuele onenigheid over hoe de partijen naar de rechtsstaat en de grondwet kijken.

Wilders heeft steeds gezegd dat hij ver wil gaan om de andere partijen tegemoet te komen. Onderdeel daarvan is dan ook het tijdelijk "in de ijskast" zetten van plannen waar de PVV voor staat, maar die grondrechten schenden.

LEES OOK: Kan iemand anders dan Geert Wilders premier worden? Bij deze eerdere verkiezingen leverde de grootste partij níét de minister-president