Het werk van het Centraal Planbureau is zo beperkt en voorspelbaar, dat we het planbureau beter kunnen opheffen. Dat stelt Wiemer Salverda, hoogleraar arbeidsmarkt en ongelijkheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Als voorbeeld noemt Salverda het recente rapport ‘Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon’, dat volgens Salverda “als bachelorscriptie er nog niet mee door kan”. Hij stelt dat het rapport eigenlijk zou moeten gaan over dat het niet eerlijk is dat medewerkers van bijvoorbeeld een supermarkt worden onderbetaald. “En daar zwijgt het planbureau in alle talen over.”

Volgens Salverda is het rapport tekenend voor andere rapporten van het CPB. Hij stelt dat de zienswijze van het CPB te beperkt is, te veel op geld en banen is gericht en niet op de bredere context.

Bekijk het gesprek dat Salverda had met Me Judice, het discussieplatform voor economen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl