De eigenaar van een afgelost huis is duurder uit, als de plannen van Rutte III doorgaan.

Rutte III wil de wet-Hillen gefaseerd afschaffen. Idee achter die wet was dat mensen met een volledig of bijna volledig afgeloste hypotheek geen eigenwoningforfait hoefde te betalen.

Dat eigenwoningforfait moet namelijk bij het belastbaar inkomen worden opgeteld, waardoor de hypotheekrenteaftrek lager uitvalt, en mensen met een bijna afgeloste hypotheek die nauwelijks nog hypotheekrente betalen, betalen dan per saldo voor het bezit van een woning.

De wet-Hillen voorkwam dit.

De bedoeling van de wet was dat huizenbezitters zouden worden aangemoedigd om af te lossen, maar aangezien aflossen sinds 2013 toch al verplicht gesteld is, is de noodzaak voor de wet-Hillen verdwenen, zeggen de formerende partijen.

Straf

Martin Hagedoorn, productmanager bij De Hypotheekshop tegen het Financieele Dagblad: “‘Eerst stimuleer je mensen om af te lossen, maar nu ze dat hebben gedaan, moeten ze gaan betalen. Ik kan me voorstellen dat mensen dit als een soort straf ervaren. Ik ben benieuwd of dit plan standhoudt in de Tweede Kamer.’

Johan Conijn, bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Amsterdam School of Real Estate is het daar niet mee eens. De wet-Hillen is een vorm van subsidie, vindt hij. Als je bang bent dat ouderen met een klein pensioen te hoge lasten krijgen dan moet je ze tegemoet komen in hun AOW, maar niet via een hypotheekregeling.

Lees ook op Business Insider

De president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, pleit al jaren voor een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Hij zegt dat de woningmarkt hierdoor stabieler wordt.

1 miljoen mensen

Volgens Vereniging Eigen Huis geldt voor ongeveer een miljoen mensen dat het eigenwoningforfait hoger is dan het bedrag dat zij betalen aan hypotheekrente.

De afschaffing van de wet-Hillen levert de schatkist 1 miljard euro op volgens de Telegraaf: gemiddeld 1000 euro per jaar voor iedereen in deze situatie.