Jarenlang hebben wetenschappers gefocust op armoede als een voorspeller van slechte schoolresultaten.

Verschillende studies tonen aan dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens over het algemeen minder goed zijn toegerust voor een schoolcarrière. Ze scoren lager op woordenschat en hebben meer concentratieproblemen dan hun klasgenoten.

Sterker nog, chronische honger en gevoelens van onveiligheid of verwaarlozing leiden tot stress en kunnen het kinderbrein schade toebrengen.

Nieuw onderzoek, afgelopen april gepubliceerd in Pediatric Research, suggereert echter dat één enkele eigenschap bepalend kan zijn voor een succesvolle schoolcarrière, ongeacht de sociaal-economische achtergrond van het kind.

Onderzoekers bestudeerden de lees- en rekenresultaten van 6.200 Amerikaanse kleuterscholen in 2006 en 2007. Ze ontdekten dat de kinderen die door hun ouders als opvallend nieuwsgierig worden omschreven, het goed blijken te doen op school. Ongeacht de sociaal-economische achtergrond. De resultaten zijn identiek voor meisjes en jongens.

Goede presteerders vinden het leuk om nieuwe dingen uit te proberen en worden door hun ouders als fantasierijk beoordeeld, zowel bij het spelen als met werkjes op school.

Deze kinderen “zoeken antwoorden op het onbekende”, aldus hoofdonderzoeker Prachi Shah, kinderarts bij universiteit van Michigan in een persbericht.

Lees ook op Business Insider

Nieuwsgierig kind presteert beter

Hoe nieuwsgieriger het kind, des te beter de scores voor taal en rekenen. En dat geldt ook wanneer de kinderen weinig zelfbeheersing hebben en laag scoren op een maatstaf die ‘effortful control’ wordt genoemd. Met dat laatste wordt gemeten hoe aandachtig en standvastig kinderen zijn wanneer ze een taak vervullen.

Het onderzoek lijkt erop te wijzen dat hoewel eigenschappen als goed opletten, zelfbeheersing en het kunnen uitstellen van beloning belangrijk zijn voor jonge leerders, nieuwsgierigheid misschien wel de belangrijkste eigenschap is wanneer er nieuwe dingen geleerd moeten worden.

“Zelfs wanneer een kind weinig zelfbeheersing toont, kan nieuwsgierigheid geassocieerd worden met optimale prestaties”, aldus de auteurs.

De beroemde kinderpsycholoog Jean Piaget stelde al dat kinderen “geen holle vaten” zijn die je met kennis kunt vullen. In plaats daarvan zijn het “kleine wetenschappers die hun eigen theorieën bedenken over hoe de wereld eruit ziet”, aldus Piaget.

LEES OOK Alcohol vernietigt hersencellen en 9 andere misvattingen over ons brein