Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zal ook in 2016 de pensioenen niet laten meestijgen met de lonen.

Dat blijkt uit een persbericht van het het pensioenfonds voor overheidsdienaren ABP, met 2,8 miljoen deelnemers het grootste werkgeversfonds van Nederland.

Weliswaar wordt er dit jaar niet gekort op de pensioenen, het uitblijven van indexatie betekent wel koopkrachtverlies. (Lees het stuk Gapend pensioengat na de crisis: wees niet verbaasd als je een ton minder krijgt).

In totaal hebben de leden van het ABP sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 al bijna 11,7 procent aan indexatie misgelopen. Als de pensioenopbouw van werknemers en de uitkeringen van gepensioneerden niet meegroeien met de inflatie of de lonen, neemt de koopkracht van pensioenen af.

Lagere premies voor werkenden

De premies voor de werkende leden van het ABP gaan overigens wel omlaag in 2016. De premie daalt van 19,6 procent naar 17,8 procent. Fijn voor werknemers is dat de overheid in 2016 een iets groter deel van de pensioenpremie gaat betalen: 70 procent in plaats van 68 procent.

De premiedaling is overigens een sigaar uit eigen doos, want het gevolg van de versobering van de pensioenen. Zo worden pensioenen in de toekomst niet langer geïndexeerd op basis van de gemiddelde loonstijging, maar op basis van de inflatie. Ter illustratie: in 2015 zou dat in theorie een lagere indexatie hebben betekend. De loonstijging bedraagt dit jaar gemiddeld 1,6 procent, de inflatie komt volgens de economen van het Centraal Planbureau uit op 0,64 procent.

Overigens kan het ABP in januari alsnog besluiten om de premie per 1 april toch weer te verhogen. Het ABP moet namelijk een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).

De dekkingsgraad, dat is het percentage dat aangeeft of het fonds met de beschikbare middelen aan alle toekomstige verplichtingen kan voldoen, ligt nu rond de 100 procent. En dat is te laag. Het minimaal vereiste niveau ligt op 110 procent. Als een pensioenfonds onder de voorgeschreven dekkingsgraad zit, mag er niet worden geïndexeerd.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl