Pensioenpremies dalen dit jaar als percentage van het salaris. Maar dat is geen goed nieuws: de lagere inleg hangt direct samen met een lagere pensioenopbouw.

Dat blijkt uit een peiling die toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gehouden onder 25 grote pensioenfondsen. Die zijn samen goed voor ongeveer driekwart van de aangesloten werknemers en pensioengerechtigden.

De totale pensioenpremie daalt dit jaar naar 17,6 procent van het salaris. Afgelopen jaar was dit nog 19,2 procent. Dit komt hoofdzakelijk door de daling van premies die werkgevers inleggen. Vooral bij ondernemingspensioenfondsen is die daling groot.

Lagere pensioenpremie, minder pensioen

De lagere inleg hangt nauw samen met de verlaging van de zogenoemde opbouwpercentages: het bedrag dat je jaarlijks aan pensioen opbouwt. De maximum opbouw is sinds begin dit jaar verlaagd van 2,25 procent naar 2,15 procent, voor regelingen die uitgaan van een gemiddeld loon over de loopbaan van een werknemer.

Het feitelijke opbouwpercentage bij pensioenfondsen ligt doorgaans al lager dan het maximum, maar ook dit daalt in 2014. DNB peilt een gemiddelde opbouw van 1,93 procent op jaarbasis in 2014, tegen 1,99 procent in 2013.

Pensioen blijft achter bij inflatie

Dat de feitelijke pensioenopbouw afkalft, blijkt ook uit de cijfers over het 'indexeren' van pensioenen. Dat wil zeggen: het laten meegroeien van de pensioenopbouw van werknemers en uitkeringen van gepensioneerden met de lonen of de inflatie.

Het jaar 2013 was wat dit betreft sowieso een slecht jaar: werknemers kregen geen indexatie, waardoor de voor de inflatie gecorrigeerde waarde van hun pensioenpot afnam.

Pensioengerechtigden kregen er gemiddeld 0,1 procent bij, maar dat was ver onder het niveau van de inflatie van afgelopen jaar. De gemiddelde prijsstijging lag in 2013  op 2,5 procent.

Voor 2014 is de situatie iets minder slecht. Uit de peiling van DNB blijkt dat pensioenfondsen de aanspraken van werknemers die premies inleggen, gemiddeld met 0,4 procent verhogen. Dit is nog wel lager dan de verwachte inflatie van 1,5 procent dit jaar.

Pensioen niet waardevast sinds 2007

Pensioenfondsen hebben volgens DNB wel de 'ambitie' om de indexatie op te voeren. Als de omstandigheden het toelaten, zouden pensioenfondsen de opbouw voor werknemers gemiddeld met 1,2 procent willen verhogen dit jaar en de uitkering voor pensioengerechtigden met 1,1 procent.

Sinds 2007 is de aanpassing van pensioenen aan de loon- en prijsontwikkeling in totaal al met 9 procent achtergebleven.

Lees ook

Inflatie fors lager in januari, maar spaarrente ook

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl