De schade die de hevige regenval en de storm van eind augustus hebben
veroorzaakt wordt door het Verbond van Verzekeraars geschat om zo’n 9
miljoen euro. En we kunnen onze borst natmaken: in de toekomst staat ons een
toename van dit soort hevige regenval te wachten als gevolg van de
klimaatverandering.

Maar niet alleen storm en hevige regenval kunnen waterschade aan je huis
opleveren ook een lekkend waterbed, een gesprongen leiding of een
overstroming kunnen flink wat schade aanrichten.

Welke waterschade wordt er door de verzekering gedekt? En waar moet je op
letten?

Welke verzekeringen
Om je tegen waterschade te verzekeren, moet je een inboedel en of
opstalverzekering afsluiten. Deze twee verzekeringen worden vaak samen onder
de noemer woonhuisverzekering aangeboden. Met deze woonhuisverzekering ben
je verzekerd tegen schade aan je huis, die is ontstaan door bijvoorbeeld
brand, inbraak, storm, blikseminslag of waterschade.

Heb je een huurwoning, dan hoef je meestal alleen een inboedelverzekering af
te sluiten, omdat de huiseigenaar voor de opstalverzekering zorgt.

Welke verzekering dekt wat?

Inboedelverzekering
Je inboedelverzekering dekt schade aan de spullen in je huis die niet ‘aard en
nagelvast’ zitten. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden
en kent verschillende dekkingsvarianten die later in dit artikel toegelicht
zullen worden.

Opstalverzekering
De opstalverzekering dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het
huis. Daaronder vallen ook leidingen, centrale verwarming, sanitair, schuren
en tuinhuisjes. Voor huizenbezitters is deze verzekering bijna altijd
verplicht. Hypotheekverstrekkers eisen namelijk dat je deze verzekering
afsluit. Je huis is immers het onderpand van de lening. Als dat afbrandt of
instort is het onderpand ook weg.

Het is aan te raden om beide verzekeringen bij dezelfde maatschappij af te
sluiten. Zo kan er wanneer je schade hebt geen discussie ontstaan over welke
verzekering wat nu precies moet vergoeden. Bovendien krijg je dan maar één
verzekeringsexpert over de vloer.

Dekkingsvarianten
De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (NVAB )
heeft twee standaard dekkingsvarianten ontwikkeld voor inboedel en
opstalverzekeringen: de Uitgebreide Gevarenverzekering (UGV) en de extra
Uitgebreide Gevarenverzekering (UGV+).

Veel verzekeraars kennen daarnaast de All Risk verzekering. De laatste is het
meest uigebreid en dekt schade die veroorzaakt is door 'elk plotseling van
buiten komend onheil' voor zover dit niet expliciet is uitgesloten in de
polisvoorwaarden. De UGV+ dekt alleen voorvallen die expliciet in de
polisvoorwaarden staan vermeld.

Verzekeraars gebruiken deze modellen weer om hier vervolgens hun eigen
polisvoorwaarden op te baseren. Let wel op: verzekeraars hoeven zich niet
precies aan de modellen te houden. De modellen zijn slechts een richtlijn.

Het loont dus om je eigen polisvoorwaarden na te slaan om te kijken waar je
precies tegen verzekerd bent en wat uitgesloten is. Op de website
polisvoorwaardenonline.nl zijn vrijwel alle polisvoorwaarden terug te lezen.

Wat is gedekt

Ten aanzien van de dekking van soorten waterschade zitten er met name in de
dekkingsvarianten van de opstalverzekering verschillen. Alle typen dekken
schade ten gevolgen van een lekkend waterbed of de breuk van je aquarium.

Volgens Martijn Grasso van vergelijkingssite en online financieel adviseur
Independer.nl geldt als vuistregel dat plotselinge schade vaak voor
vergoeding in aanmerking komt. Waterschade die geleidelijk ontstaat is in de
regel uitgesloten van dekking. Denk hierbij aan schade door schimmel in een
te vochtige badkamer bijvoorbeeld.

Stormschade
Ook schade die een storm (minimaal windkracht 7) aanricht wordt onder alle
dekkingsvarianten vergoed. Hier is wel in de regel een eigen risico op van
toepassing. Martijn Grasso van Independer merkt hierbij op dat wanneer de
windkracht onvoldoende was om van een storm te spreken, je wanneer je een
All Risk dekking hebt wel kunt rekenen op vergoeding van je schade.

De harde wind is immers onvoorzien van buitenaf komend onheil. Het moet dan
echter niet expliciet uitgesloten zijn van dekking in de polisvoorwaarden.

Hevige neerslag
De vergoeding van schade die hevige neerslag (zoals regen, hagel of sneeuw)
aanricht, verschilt. Loopt de regen via de begane grond je huis binnen, dan
is de schade hierdoor niet gedekt door de UGV dekkingsvariant. Heb je een
UGV+ of All Risk verzekering, dan weer wel.

Overigens komen verzekeringen die zijn gebaseerd op het UGV model volgens
Grasso tegenwoordig niet vaak meer voor omdat dit een vrij verouderd model
is. “De meeste verzekeringen volgen tegenwoordig het UGV+ of het All Risk
model”, aldus Grasso.

Op de UGV+ is bovendien de schade gedekt dat water of stoom veroorzaakt
wanneer het door een plotseling opgetreden defect uit je centrale verwarming
stroomt.

Onvoorzien
Voor alle dekkingsvarianten van beide verzekeringen geldt dat je schade alleen
vergoed krijgt als er sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Laat je
bijvoorbeeld je raam openstaan tijdens een zware regenbui, dan is het te
voorzien dat er water naar binnen zal lopen en wordt de schade die hierdoor
ontstaat dus niet vergoed.

Slecht onderhoud
Zit je dakgoot vol met bladeren en stroomt daardoor het regenwater je huis in?
Eigen schuld zeggen de verzekeraars dan. Je had kunnen weten dat dit zou
kunnen gebeuren en de bladeren uit je goot moeten vissen. Geen onvoorziene
omstandigheid dus en helaas in principe geen vergoeding. Regelmatig even
kijken of je dakgoot nog vrij is van rommel, loont dus.
Hetzelfde geldt voor slecht onderhoud. Als je schade hebt, die voorkomen had
kunnen worden door je huis goed te onderhouden, vis je achter het net en
wordt er niets vergoed.

Discussie
Wat nu precies een onvoorziene omstandigheid is en wat niet, kan wel eens een
punt van discussie zijn. Als je in de winter op vakantie gaat en je leiding
springt door de vorst omdat je de leiding niet had afgetapt. Dan had je dit
kunnen weten en zal het niet als onvoorzien worden aangemerkt. Vorst is in
de winter immers te verwachten.

Maar als je in de herfst op vakantie gaat en het gaat in Nederland plotseling
streng vriezen waardoor je leiding springt, dan ligt het anders.

Bij waterschade zal er in de regel een expert van de verzekeringsmaatschappij
bij je langskomen om de schade op te nemen en te bekijken wat er voor
vergoeding in aanmerking komt en wat niet. De expert zal dan bijvoorbeeld
vaststellen of er wel of niet sprake was van een onvoorziene omstandigheid
of slecht onderhoud.

Overstromingen
Waterschade die is aangericht door overstromingen die bijvoorbeeld door een
dijkbreuk kan ontstaan, wordt op dit moment nog door geen enkele verzekering
in Nederland gedekt.

Mocht je schade hebben geleden door een overstroming, dan kun je in het kader
van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) wel
een beroep doen op compensatie door de overheid. Of en in hoeverre de
overheid schade compenseert, staat op voorhand niet vast.

Al vanaf 2006 overlegden het Verbond van Verzekeraars met de overheid over een
mogelijke publiek-private overstromingsverzekering.
De kans dat die er op korte termijn komt is echter erg klein. Het huidige
kabinet vindt de lastenverzwaring die een dergelijke verzekering zou betekenen
te groot.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl