Vrij rijden in je leaseauto en tanken waar je wilt. Werknemers weten wat ze
willen. Voor de baas ligt dat ingewikkelder. Een tevreden werknemer is één
ding, vervolgens is er ook de brandstofrekening.

Beheerbedrijf LeasePlan adviseert ondernemingen inzake tankgedrag en ziet
forse mogelijkheden tot besparen. "Brandstof maakt al gauw
vijfentwintig procent van de totale autokosten uit," stelt directeur
marketing Rob Keulemans. "Besparingen zijn vaak eenvoudig te
realiseren. Zo is een kwart van de tankstations in Nederland inmiddels
onbemand. Dat zijn duizend tankstations. Het is dus niet meer zo dat je ver
moet omrijden om goedkoper te kunnen tanken."

Belonen, niet straffen
Branchegenoot Athlon Car Lease ziet hierbij het meest in het verleiden van
leaserijders om goedkoper te tanken: "Daar hebben wij een speciaal
programma voor dat belonen als uitgangspunt neemt, in plaats van straffen,"
geeft marketing manager Colin Ouwerling aan.

Besparen op brandstof
Belonen van goed gedrag is één optie, het alternatief is de stok.

Directeur Jan -Reint Vink van tankpasuitgever Travelcard laat weten dat
werkgevers beide strategieën kunnen benutten.. "Het gaat al gauw
om potentiële besparingen van tien cent per liter. Travelcard is niet
merkgebonden, zodat leaserijders in principe bij alle pompstations in
Nederland kunnen tanken. Maar werkgevers kunnen wel degelijk kosten besparen
door bepaalde tankmogelijkheden op de pas te blokkeren."

Vink wijst erop dat werkgevers premiumbrandstoffen, zoals V-power van Shell en
Excellium van Total, desgewenst met één druk op de knop voor hun
leaserijders kunnen uitsluiten. "Wij raden dat regelmatig aan. Uit
onderzoek van TNO is gebleken dat de rijbesparing van premiumbrandstoffen
niet opweegt tegen de meerprijs."

Technisch is het bij Travelcard eveneens mogelijk beperkingen op te leggen ten
aanzien van het type pompstation en individuele merken die al dan niet
getankt mogen worden. In gesprekken met bedrijven komt dit onderwerp ook
steevast aan bod, signaleert Vink. Al blijven ondernemingen terughoudend bij
het opleggen van harde restricties. "De afgelopen maanden zien we een
lichte trend richting hardere beperkingen op tankpassen, maar het is nog
geen massale beweging."

Merkgebonden pas
Bij de keuze voor het soort tankpas spelen diverse overwegingen mee. Voor
alle passen geldt dat ze werkgevers papierwerk uit handen nemen. De
administratie van individuele declaraties vervalt, terwijl ook de teruggave
van btw automatisch wordt geregeld.

Wel blijft er een keuze tussen niet-merkgebonden passen zoals die van
Travelcard, MKB-Brandstof en Multi Tank-Card en merkgebonden passen van
onder meer Shell, Total en BP.

"Leaserijders vinden het vaak prettiger een ongebonden pas te hebben,
zodat ze overal kunnen tanken en niet alleen bij dat ene merk", zegt
Colin Ouwerling van Athlon.

Voor werkgevers kan het echter interessant zijn individuele deals te sluiten
met oliemaatschappijen, zeker als ze een flink brandstofvolume afnemen. Zo
sloot bouwbedrijf BAM in 2007 een contract met Shell voor de zesduizend
lease- en bedrijfswagens van het bedrijf. "Wij hebben diverse
aanbieders bekeken en specifiek gekozen voor Shell's premiummerk V-Power als
voorgeschreven brandstof," geeft de woordvoerder van BAM aan, zonder in
detail te willen treden over eventuele volumekortingen.

Shell ziet een sterke groei van de eigen merkgebondenkaart, stelt Thomas de
Boer, manager Benelux voor de euroShell brandstofkaarten. "Klanten
hebben toegang tot een landelijk dekkend netwerk en profiteren van een
scherpe korting op de adviesprijs. Bovendien betalen ze de pompprijs als
deze lager is dan de de korting op de adviesprijs."

Bedrijven betalen bij Shell, afhankelijk van het volume en het contract, een
pasbijdrage en een vergoeding voor toegang tot online diensten. "Voor
Shell ligt de verdienste bij het volume dat de klant tankt op het
Shell-netwerk", aldus De Boer.

Korting linksom of rechtsom
Leasemaatschappijen Athlon en LeasePlan ontwaren een lichte verschuiving
richting merkgebonden passen in hun bestanden. "Begin 2007 had dertien
procent van de leaserijders van Athlon Car Lease een merkgebonden pas en 87
procent een ongebonden pas. Het aandeel van merkgebonden passen is inmiddels
zestien procent", geeft Ouwerling van Athlon aan.

Bij LeasePlan loopt het aandeel van onafhankelijke passen ook licht terug,
aldus directeur marketing Keulemans: "Momenteel is zeventig procent van
de passen merkonafhankelijk, tegen 72 procent vorig jaar. Er is een lichte
trend waarneembaar naar merkgebonden tankpassen."

De geringere dekking in aantallen tankstations van merkgebonden passen, speelt
oliemaatschappijen volgens Keulemans wel parten. "Maar als kortingen op
de brandstofprijs hoog genoeg zijn, wordt de keuze voor een merkgebonden pas
makkelijker. Daadwerkelijke kortingen ten opzichte van adviesprijzen zijn
bij merkgebonden passen echter vaak beperkt."

Directeur Vink van Travelcard, met zo'n 230 duizend passen één van de grootste
merkonafhankelijke aanbieders in Nederland, ziet geen duidelijke trend: "Een
toename van twee procentpunt voor merkgebonden passen? Dat heb je al snel
als één grote klant overstapt."

Ook via Travelcard kunnen bedrijven overstappen op merkgebonden passen, geeft
Vink aan: "Ik zie daarbij wel roulatie, maar geen grote verschuivingen.
Bedrijven die kiezen voor een merkgebonden pas, komen daar vaak na enkele
jaren op terug. Ze zien dat de geboden korting niet resulteert in een
besparing op de brandstofkosten, die ook door ander tankgedrag eenvoudig te
realiseren is."

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl