• Ruim 57 procent van de Nederlanders identificeert zich niet met een specifieke religieuze groepering.
  • Vanuit de christelijke traditie heeft Nederland nog veel feestdagen, zoals Pasen.
  • Maar wat wordt er gevierd bij Pasen en waarom heeft niet iedereen een vrije dag?
  • Lees ook: Wat is Pinksteren eigenlijk en waarom het je een extra vrije dag?

Het wemelt van de christelijke feestdagen in Nederland, zoals Pasen. Maar kennis over de achtergrond van dergelijke feestdagen is steeds minder vanzelfsprekend.

Vrijdag meldde het CBS dat het deel van de Nederlandse bevolking dat aangaf niet een religieuze groepering te horen afgelopen jaar stabiel is gebleven op iets meer dan 57 procent. Van degenen die aangeven wel bij een geloofsgroep te horen beschouwt ruim 18 procent zich als Rooms-Katholiek, ruim 13 procent is Protestants en iets meer dan 5 procent identificeert zich met de Islam.

In dit artikel zetten we de belangrijkste weetjes over de christelijke achtergrond van Pasen op een rij.

Let wel: we gaan hier niet in op niet-christelijke elementen van het paasfeest, zoals de paashaas en paaseitjes. Van de eitjes wordt bijvoorbeeld gezegd dat ze te maken hebben met een Germaanse traditie om eieren te verstoppen op akkers, als symbool van vruchtbaarheid. In de hoop dat de akkers dan ook een vruchtbare oogst zouden opleveren.

Het christelijke paasfeest gaat in de oorsprong terug tot de joodse traditie van Pesach, waarbij de vlucht van het joodse volk uit Egypte (Exodus) wordt herdacht en daarmee de bevrijding uit de slavernij.

De vermenging van het joodse Pesach met Pasen komt voort uit de overlevering in een aantal evangeliën, waarin wordt gesteld dat de kruisiging van Jezus en diens wederopstanding plaatsvonden tijdens het joodse feest.

Tijdens het Eerste Concilie van Nicea, een bijeenkomst van christelijke bisschoppen in het jaar 325 ten tijde van keizer Constantijn I, werd een eigen datumberekening voor het christelijke paasfeest vastgesteld. Pasen zou gevierd worden op iedere zondag na de eerste volle maan van de lente.

Pasen: waar gaat het over?

De belangrijkste momenten rond Pasen zijn:

  • Palmpasen: dit is de zondag vóór Pasen, de dag van de intocht van Jezus in Jeruzalem
  • Witte Donderdag: dit is de dag dat Jezus het laatste avondmaal nuttigde met zijn discipelen
  • Goede Vrijdag: de dag waarop Jezus werd gekruisigd op de berg Golgotha
  • Stille Zaterdag: de dag waarop christenen herdenken dat Jezus in zijn graf lag
  • Pasen: de dag van de wederopstanding van Jezus uit de dood, één van de belangrijkste data van de christelijke jaarkalender

Dan: tweede paasdag, of paasmaandag. Deze dag heeft niet echt een speciale betekenis, maar is in veel christelijke landen een vrije dag.

Voor Goede Vrijdag geldt niet dat dit standaard een vrije dag is. Het is wel een officiële feestdag in Nederland, maar niet voor iedereen een vrije dag.

Veel scholen en universiteiten zijn gesloten op Goede Vrijdag. Voor bedrijven is Goede Vrijdag in de meeste gevallen gewoon een werkdag.

LEES OOK: Wat is Pinksteren eigenlijk en waarom het je een extra vrije dag?