Verraden bierprijzen wat er echt aan de hand is in de Europese economie?

De economie van Europa maakt een schizofreen moment door, schrijft Business Insider. Er zijn tekenen van economische groei en toegenomen consumentenbestedingen.

Maar de eurozone is ondertussen nog steeds in deflatie: prijzen dalen over het algemeen. Prijzen stegen toch al niet veel in Europa, maar de dalende olieprijs drukte ze echt naar beneden.

Ontwikkeling bierprijs in Europa. Bron: Nielsen

Ontwikkeling bierprijs in Europa. Bron: Nielsen

Maar dat deflatie niet het einde van het liedje is, valt af te lezen aan de…bierprijs. Brouwerijen verlagen hun verkoopprijs weliswaar, maar de productiekosten van bier gaan ook omlaag.

Ontwikkeling bierprijs in Duitsland. Bron: Nielsen

Ontwikkeling bierprijs in Duitsland. Bron: Nielsen

Bier is in feite een landbouwproduct, en profiteert dus van een dalende olieprijs. Het brouwen van bier is nou eenmaal erg energie-intensief. Als het tijdelijke effect van de olieprijsdaling is uitgewerkt, kunnen de prijzen weer gaan stijgen.

Duits bier zou wel eens op een hoopvolle toekomst kunnen wijzen. De prijs van Duits bier gaat lichtjes omhoog, en daarmee is er eindelijk een product dat zich gedraagt volgens de geijkte economische modellen. De Duitse economie groeit in een gestaag tempo, en de arbeidsmarkt is prima. Daar hoort opwaartse prijsdruk bij, geen deflatie. Gloort er hoop voor Europa achter de Duitse brouwketels?

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl