Een warmtepomp helpt om je gasverbruik ’s winters fors te verminderen. In het geval van een hybride warmtepomp gebruik je nog maar een beetje gas en bij een volledig elektrische warmtepomp kun je van het gas af. Maar je gebruikt wel fors meer stroom met een warmtepomp. Daarbij geldt dat het rendement van de zogenoemde luchtwarmtepomp afneemt, naarmate de buitentemperaturen lager zijn. En dat kost geld.

Een luchtwarmtepomp haalt energie uit de buitenlucht. Naarmate de temperatuur van de buitenlucht daalt, neemt het rendement van de luchtwarmtepomp af. Dat betekent dat hij meer stroom vraagt om de temperatuur binnenshuis op een behaaglijk niveau te houden.

De vraag is alleen hoeveel meer energie dat vergt en wat dat dan uiteindelijk allemaal extra kost. Duurzaamheidsplatform Slimster pakte de rekenmachine erbij en keek naar het rendement van een luchtwarmtepomp. Daarbij werd gekeken naar het verschil in dagelijkse kosten bij een buitentemperatuur tussen de plus 20 en min 20 graden Celsius.

Uitgangspunt hierbij was een stroomprijs van 0,35 euro per kilowattuur. In de onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven.

In de grafiek zijn de energiekosten per dag van een luchtwarmtepomp bij verschillende temperaturen weergegeven. Dit verschilt dus van 6,25 euro per dag bij een buitentemperatuur van min 20 graden tot 2,16 euro per dag bij een buitentemperatuur van plus 20 graden. Dat wil zeggen: uitgaande van stroomprijzen van 0,35 euro per kilowattuur.

Het rendement van een warmtepomp begint relatief sterk af te nemen onder het vriespunt, zo blijkt uit de berekening van Slimster. Maar van echte ijsdagen, dagen waarbij de temperatuur gedurende 24 uur onder het vriespunt blijft, zijn er gemiddeld slechts zes per winter in Nederland, stelt het KNMI. Afgelopen winter waren dat er zelfs maar twee.

Het aantal vorstdagen, dagen waarbij de temperatuur niet de hele dag onder 0 blijft hangen, is in Nederland gemiddeld 35 per winter. Vorige winter waren dat er nog 32. Kortom, het rendement van de warmtepomp blijft in Nederland relatief hoog.

Met dit in acht genomen, stelt Slimster dat een gemiddeld huishouden momenteel met een luchtwarmtepomp op jaarbasis nog altijd zo'n 700 euro goedkoper uit is dan een huishouden met een gasketel. Dit wordt in 2024 ook in de hand gewerkt door de hogere belasting op aardgas en de lagere belasting op elektriciteit.