Opvallend veel Chinese miljardairs zijn geboren in het Jaar van het Konijn. Maar dat heeft weinig met Chinese astrologie te maken.

Afgelopen september bracht het Chinese blad Hurun de jongste editie van de jaarlijkse rijkenlijst naar buiten. Met aan kop tycoon Zong Qinghou van drankenbedrijf Wahaha, met een geschat vermogen van 12,6 miljard dollar.

Als curiositeit meldde Hurun ook de verdeling van Chinese miljardairs, gerangschikt naar de jaren van de Chinese dierenriem. De heer Zong, de rijkste man van China, komt uit het Jaar van de Haan. Maar procentueel zijn de meeste Chinese miljardairs Konijnen, te weten 12,8 procent van het totaal. En dat is al een aantal jaar zo.

Chinese miljardairs

Hebben mensen die in het Jaar van het Konijn worden geboren speciale eigenschappen, waardoor ze extra geschikt zijn als ondernemer? Onzin, stelt onderzoeker John Wagner Givens.

Sowieso worden Ratten bijvoorbeeld hoger ingeschaald in de Chinese perceptie, als het aankomt op het vergaren van rijkdom. Maar als sociale wetenschapper heeft Wagner Givens een aardige demografische verklaring paraat, voor het succes van Konijnen onder de Chinese miljardairs.

Om te beginnen blijkt dat in het jaar 1963, het Jaar van het Konijn, er een ware geboorte-explosie heeft plaatsgevonden in China. Dat was vlak na het afblazen van de desastreuze ‘Grote Sprong Voorwaarts’ van wijlen Mao Zedong, een staaltje van economisch wanbeleid dat tot grootschalige hongersnood leidde en miljoenen Chinezen het leven kostte

In het begin van de jaren zestig kregen de Chinezen dus even lucht, wat zich vertaalde in hogere geboortecijfers, maar in 1966 lanceerde Mao zijn volgende campagne: de Culturele Revolutie, die het Chinese geboortecijfer gedurende een aantal jaren structureel omlaag stuurde. En in 1978 introduceerde China de één-kind-politiek, die het geboortecijfer permanent lager hield.

Geboortecijfer telt

De simpele verklaring is dus: in 1963 werden er zeer veel kinderen geboren. Als je kijkt naar de huidige leeftijdsgroep van 40 tot 60 in China, is dat de groep die momenteel de meeste rijken telt. Daarbinnen is het jaar 1963 het meest prominent. Dus is het niet verwonderlijk dat er relatief veel Chinezen uit het Jaar van het Konijn miljardair zijn.

Betrek je andere leeftijdsgroepen erbij, dan verdwijnt het voordeel van de Konijnen, als sneeuw voor de zon, aldus onderzoeker Wagner Givens. Kortom, de Chinese dierenriem is geen betrouwbare indicator om bijvoorbeeld gokjes op de beurs te wagen, door in te zetten op succesvolle Konijnen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl