Zorgverzekeraars hebben hun financiële buffers de afgelopen jaren fors verhoogd. Toch gaat de premie van veel zorgverzekeringen in 2015 omhoog.

De afgelopen weken was er veel te doen over de verhoging van de premies voor basisverzekeringen in de zorg. Zie ook het artikel: Zorgverzekering 2015, dit doen de grootste zorgverzekeraars met de premies.

Veel genoemde redenen voor de premieverhoging is dat het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid met de wijkverpleging en het feit dat de premie in 2014 wat lager uitviel dan geraamd.

Uit een overzicht van de inkomsten- en vermogensontwikkeling van zorgverzekeraars, dinsdag gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt echter dat zorgverzekeraars per saldo niet krap zitten. De vermogensbuffers zijn in ieder geval fors gestegen de afgelopen jaren.

Vermogensbuffers zorgverzekeraars omhoog

Het gezamenlijke vermogen van zorgverzekeraars bedroeg vorig jaar ruim 8 miljard euro, tweeënhalf keer zoveel als De Nederlandsche Bank (DNB) voorschrijft. In 2007 hadden de zorgverzekeraars bij elkaar opgeteld iets meer dan 4 miljard euro in kas.

Zie onderstaande tabel met de vermogensgroei in de oranje lijn (klik op grafiek voor uitvergroting)

zorgverzekeraars

De vermogensgroei wordt vooral gevoed door het feit dat zorgverzekeraars sinds 2011 elk jaar winst maken. In 2013 ging het in totaal om 1,3 miljard euro.

Vraag is uiteraard of het dan wel nodig is om zorgpremies te verhogen, als er volop winst is gemaakt de afgelopen jaren en de buffers zijn toegenomen.

Zorgverzekeraars dragen meer risico

Het CBS wijst in dit verband op een aspect dat vaak beperkt aanbod komt in de discussie over de positie van zorgverzekeraars. Die moeten namelijk op last van de overheid het risico van toekomstige extra kosten steeds sterker zelf dragen. Zorgverzekeraars ontvangen nu alleen nog vooraf een compensatie van het Rijk voor eventuele hogere kosten, maar moeten zelf bijlappen als dit achteraf anders uitpakt.

Verder lopen zorgverzekeraars extra risico met de overheveling van de wijkverpleging naar gemeenten. Deze zorg wordt straks uit de basisverzekering betaald. In 2015 worden verzekeraars nog gecompenseerd voor onvoorziene kosten, maar vanaf 2016 dragen ze hiervoor zelf het risico.

Premie basisverzekering lang stabiel

Het bedrag dat verzekerden jaarlijks aan zorgpremie afdragen, is gestegen van gemiddeld 950 euro in 2006 naar ruim inmiddels 1300 euro. De sterkste stijging deed zich voor in de periode tot 2011, daarna is de premie voor de basisverzekering nauwelijks meer toegenomen. In 2015 stijgen premies voor de basisverzekering voor het eerst in jaren weer significant.

De inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage is de afgelopen jaren wel continu gestegen. Waar werkgevers in 2006 gemiddeld bijna 1250 euro per jaar betaalden, lag dat bedrag vorig jaar op ruim 1900 euro.

bron: Z24/ANP

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl