De risico-experts van Interpolis bezoeken elk jaar honderden bedrijven. Wat hen opvalt, is dat orde en netheid net als rommel en chaos in alle bedrijfstakken zijn te vinden. Zelfs onder verpleegtehuizen zijn de verschillen groot. Een kwestie van mentaliteit of zit er meer achter?

De afdeling risicobeheersing legt uit waarom een opgeruimd bedrijf belangrijk is bij het ondernemen. En wat de directe en indirecte kosten zijn als een bedrijf er een rommeltje van maakt.

In deze slideshow, zie je wat deze risico-experts zoal tegen komen. De beelden spreken voor zich.

De technische ruimte vertelt veel

Als risico-experts bezoeken we bedrijven en organisaties voor risicobeoordelingen. Ook adviseren we bedrijven en organisaties over het verkleinen en wegnemen van risico’s.

Plekken waar wij standaard gaan kijken, zijn de technische ruimten. Wat je hier aantreft zegt veel, zo niet alles, over het risicobewustzijn in het bedrijf en over de wil om schade en ongevallen te voorkomen.

Zien we stapels dozen of kratten, afval, losliggende gereedschappen en materialen, blikken en containers met gevaarlijke inhoud, dan weten we eigenlijk al genoeg. De kans op schade, productieverlies, en ongevallen is hier groot.

De gevaren van rommel

Onoverzichtelijke, rommelige werkplekken kosten het bedrijf altijd geld. Op de eerste plaats omdat je hier minder snel kunt werken. Je bent voortdurend op zoek naar gereedschappen, materialen en andere benodigdheden.

Er ontstaat ook vaker schade door omvallen, omstoten, lekkages die niet opgemerkt worden en dergelijke. Ook neemt de kans op productieverlies toe omdat het ongevallenrisico groter is.

Rommel op de grond is een veel voorkomende oorzaak van verzwikken, vallen en uitglijden. Scherpe gereedschappen en gevaarlijke stoffen die niet goed zijn opgeborgen, kunnen eveneens letsel veroorzaken.

Brand- en explosiegevaar

Afval brandt meestal makkelijk. De combinatie met brandgevaarlijke werkzaamheden is dan ook levensgevaarlijk.

Afval dat door een vonk begint te smeulen, valt meestal niet direct op. Een paar uur later kan een flinke brand ontstaan. Ook buitenopslag van afval zoals gebruikte pallets en verpakkingen, vormen een groot risico. Vooral als ze tegen het gebouw zijn geplaatst.

Hou daarom je vloer schoon en je terrein vrij van brandbaar materiaal. Over het gevaar van broei in poetsdoeken schreven we al eerder.

Hindernis bij calamiteiten

Als er zelden wordt opgeruimd, stapelen overtollige materialen, machines en meubels zich snel overal op. De verleiding is dan groot om spullen ‘even’ in het gangetje naar de nooddeur neer te zetten. Of ‘even’ in de technische ruimte waar toch haast niemand komt.

Je moet er niet aan denken wat er dan bij een grote brand gebeurt. Vluchtroutes, blusmiddelen en afsluiters zijn onbereikbaar door alle rommel.

Indirecte schade

Op een overzichtelijke werkplek kan je sneller werken, ervaar je minder stress omdat je geen dingen kwijt bent en omdat je minder fouten maakt. Een opgeruimd bedrijf maakt op elke bezoeker een prettige, betrouwbare indruk.

Het omgekeerde is ook waar. Rommel en chaos leiden tot productieverlies, meer fouten, stress en uitval van medewerkers. Bij bezoekers wekt rommel en chaos weinig vertrouwen.

Kunnen ze hier wel de juiste kwaliteit leveren? En ook nog eens op tijd? Het mislopen van orders kan direct te wijten zijn aan de armoedige aanblik van een bedrijf.

Gooi eens wat weg

Goede orde en netheid levert dus veel op. In welke branche je ook zit. Houd het bedrijf dus schoon en netjes. Ruim, indien nodig, tijd in om werkplekken schoon te maken en op te ruimen. Moedig je mensen aan om dingen weg te gooien. Want hoe meer je bewaart, hoe minder je weet wat je hebt.

Wil je meer weten?

Kijk dan hier of stuur een e-mail naar [email protected].

In een reeks bijdragen laat Interpolis bedrijven zien hoe ze doordacht kunnen omgaan met risico’s. Interpolis is partnerexpert van Z24.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl