Het aandeel Facebook wordt door sommige analisten als duur gezien, maar daar vallen ook kanttekeningen bij te plaatsen.

Facebook heeft een sterke kaspositie en zag de afgelopen jaren forse groei van de gebruikers van Whatsapp.

Beursexpert Hendrik Oude Nijhuis legt uit waarom hij het aandeel Facebook niet duur vindt.

ANALYSE – Sinds de beursgang in 2012 is het aandeel Facebook in koers vertienvoudigd. Zelf heb ik aandelen Facebook in bezit en volgens sommige analisten is het aandeel nu stevig aan de prijs. Hieronder licht ik toe waarom ik die mening niet deel.

De koers van Facebook, het grootste socialmediabedrijf ter wereld, bedraagt momenteel ongeveer 270 dollar. Uitgaande van de winst per aandeel van 10,50 dollar die analisten dit jaar voor Facebook voorzien, is sprake van een koers-winst-verhouding van circa 26.

Voor een bedrijf als Facebook met een heel sterke competitieve positie en gunstige groeivooruitzichten is dat niet absurd, maar evenmin een koopje.

Facebook heeft een goed gevulde kas

Maar er is meer. Facebook beschikt namelijk over een netto cashpositie van 29 dollar per aandeel. Vanwege de lage rente draagt die reserve momenteel nauwelijks bij aan de winst per aandeel.

Lees ook op Business Insider

En dan is er nog de populaire berichtenservice WhatsApp, waarvan ik inschat dat daar vooralsnog sprake is van een bescheiden verlies. Dat is overigens een bewuste keuze: doel is eerst zoveel mogelijk gebruikers te krijgen om vervolgens pas te focussen op omzet en winst.

In bovengenoemde opzet slaagt Facebook goed: het aantal gebruikers van WhatsApp is sinds de aankoop ervan in 2014 verviervoudigd. Uiteraard is het gissen wat WhatsApp nu waard, is maar tegen eenzelfde prijs per gebruiker als Facebook bij de overname betaalde zou het per aandeel Facebook gaan om 31 dollar, oftewel circa 75 miljard dollar.

Facebook zet in op augmented reality en virtual reality

Verder heeft Facebook de afgelopen jaren nog heel fors ingezet op augmented reality (AR) en virtual reality (VR). Bij AR is het zo dat je als gebruiker de echte wereld nog steeds kunt zien, terwijl je als gebruiker van VR in een compleet virtuele wereld terecht komt.

In voorgaande jaren heeft Facebook – per aandeel Facebook – ongeveer 5 dollar in AR en VR geïnvesteerd. Ik verwacht dat die investeringen nog zeker dat bedrag waard zullen zijn. Ook dit jaar zullen de investeringen van Facebook in AR & VR nog wel verliesgevend zijn: per aandeel Facebook bezien gaan we uit van ten minste 1 dollar per aandeel.

Wat is Facebook waard?

De beurskoers van Facebook mag dan circa 270 dollar bedragen, maar zonder de cash (29 dollar per aandeel), WhatsApp (31 dollar per aandeel) en de investeringen in AR & VR (5 dollar per aandeel) betaal je goed beschouwd 205 dollar per aandeel.

En de verwachte winst per aandeel dit jaar van 10,50 dollar zou zonder de verliezen bij WhatsApp en de investeringen in AR & VR per aandeel zeker 1,50 dollar hoger uitkomen, dus rond de 12 dollar per aandeel.

Gecorrigeerd betaal je voor Facebook en dochter Instagram kortom een koers/winst-verhouding van slechts 17 (205 / 12). Voor een bedrijf als Facebook is dat zo gek nog niet.

Hendrik Oude Nijhuis is medeoprichter van beleggingsfonds ValueMachinesFund en heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. De auteur bezit aandelen Facebook.