Elk jaar worden er meer parkeergarages gebouwd. Zowel onder en bij wooncomplexen als onder en bij publieke voorzieningen als winkelcentra, theaters en horeca. Door het integreren van deze gebouwfuncties, ontstaat hierdoor veelal complexe bouw die moeilijk bereikbaar is voor de brandweer.

Door de groei van het aantal parkeergarages, neemt ook de kans toe dat er in een garage brand uitbreekt. Recente ervaringen laten zien dat een dergelijke brand vaak moeilijk is te bedwingen.

De afdeling risicobeheersing van Interpolis legt uit hoe dit komt en geeft adviezen voor eigenaren en gebruikers van parkeergarages.

Praktijk haalt theorie onderuit

Bij het ontwerpen van parkeergarages werd er veelal vanuit gegaan dat er maximaal 3 of 4 auto’s tegelijk in brand kunnen staan. Bij de brand in 2010 in de Haarlemse parkeergarage De Appelaar hebben 26 auto’s in brand gestaan. Acht jaar eerder stonden bij een brand in een bovengrondse parkeergarage op Schiphol zo’n 25 tot 30 auto’s gelijktijdig in brand.

Hoe kunnen de theoretici er zo naast zitten? Het komt vooral door het toegenomen gebruik van kunststof in auto’s. Modellen van garagebranden waren gebaseerd op auto’s waarvan bumpers, spatborden en brandstoftanks nog van metaal waren.

Brandend kunststof is een van de oorzaken waardoor een autobrand sneller dan aangenomen werd, kan overslaan. Ook veroorzaakt brandend kunststof meer hitte en meer rook.

Smeltende brandstoftanks

Door de grote hitte smelt de kunststof brandstoftank met een uitdijende plasbrand als gevolg. Dit versnelt de stijging van de temperaturen en de verspreiding van de brand. Een kunststof brandstoftank kan al binnen 6 minuten lek raken en auto’s ernaast ontsteken.

Lees ook op Business Insider

Ook zijn moderne auto’s voorzien van bijzondere metalen die heftig branden en moeilijk zijn te blussen.

Enorme schade

Wanneer tussen de 20 en 30 auto’s volledig in vlammen opgaan, zullen nog eens tientallen andere voertuigen zware brand-, rook- en waterschade oplopen. De totale schade zal nog veel hoger uitvallen.

Door de enorme hittevorming kan de constructie zodanig beschadigd raken dat de garage en eventuele bebouwing erboven lange tijd onbruikbaar blijven. De totale materiële en economische schade loopt zo makkelijk in de tonnen of zelfs meerdere miljoenen.

Gelukkig zijn er in ons land nog geen slachtoffers te betreuren bij een garagebrand. Zwitserse brandweerlieden hadden in 2004 dit geluk niet. Het betonnen dak van de garage die ze aan blussen waren stortte in. Zeven brandweermannen kwamen hierbij om.

Oorzaken van brand

Een autobrand kan op veel manieren ontstaan. Een smeulende sigarettenpeuk, kapotte benzine- of gasleiding, beschadigde elektrakabels, defecte elektronica, brandstichting, noem maar op.

Als er brand uitbreekt in dicht op elkaar geparkeerde auto’s in een grote, open ruimte, zal het vuur zich zeer snel uitbreiden. Zware rookontwikkelingen en hoge temperaturen maken het lokaliseren van de brand en de brandbestrijding uiterst moeilijk.

Het belangrijkste is daarom een beginnende brand snel te detecteren en te beperken.

Schadebeperking

Om de schade door een autobrand in een parkeergarage te beperken is een automatische blusinstallatie verreweg het meest effectief. Deze installatie detecteert de brand, alarmeert de brandweer en houdt de brand onder controle, zodat de brandweer het karwei kan afmaken. Schade wordt beperkt en de continuïteit wordt geborgd.

Recent nog, op 15 december 2014, werd dit bewezen in Arnhem. Bij de bouw van parkeergarage Centraal, had de eigenaar gekozen voor een hoogwaardig brandveiligheidssysteem met sprinklers.

Interpolis Parkeergarage

Foto met dank aan John van Lierop (EFSN / NOVB)

Interpolis Parkeergarage

Foto met dank aan John van Lierop (EFSN / NOVB)

Een brandende auto activeerde één enkele sprinklerkop die de brand onder controle hield. Zelfs de auto naast het brandende voertuig vertoonde geen zichtbare schade. Een uur na ontstaan van de brand was de parkeergarage weer volledig operationeel!

Hang niet de held uit

Gebruikers van parkeergarages wil ik het volgende advies geven: Zie je rook of vuur, alarmeer dan onmiddellijk de brandweer. Kijk goed waar de rokende of brandende auto staat en geef de parkeerlaag en het parkeervak door.

Verspil geen tijd door naar een brandblusser te zoeken of spullen uit je auto te halen. Laat je auto staan en verlaat de garage direct. Waarschuw zo veel mogelijk anderen, maar laat je niet ophouden. De rook- en hitteontwikkeling gaat razendsnel.

Wil je meer weten?

Kijk dan op de Preventiekaart Broei of stuur een e-mail naar preventiedesk@interpolis.nl.

In een reeks bijdragen laat de afdeling risicobeheersing van Interpolis bedrijven zien hoe ze doordacht kunnen omgaan met risico’s. Interpolis is partnerexpert van Z24.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl