De top van de coalitie buigt zich woensdagochtend op het ministerie van Financiën voor het eerst over de begroting voor volgend jaar. Aan tafel bij minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zitten dan premier Mark Rutte, vicepremier Lodewijk Asscher, de fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) en de fractiespecialisten van de regeringspartijen.

Op tafel liggen voorstellen voor de overheidsuitgaven voor volgend jaar. Het Centraal Planbureau berekende in maart dat het kabinet rekening moet houden met een tegenvaller van 800 miljoen euro aan de uitgavenkant van de begroting, onder meer door hogere ambtenarensalarissen. Dijsselbloem wilde dat bedrag vorige week in een Kamerdebat niet bevestigen, maar hij erkende wel dat er sprake is van een forse overschrijding.

Daar komt bij dat het kabinet ook meer wil uitgeven, onder meer voor de strijd tegen terrorisme (volgend jaar 105 miljoen) en aan defensie. Dat geld moet gevonden worden door elders te besparen op de uitgaven.

Miljardenmeevallers bij inkomsten

De verwachting is dat het overleg woensdag nog niet bijzonder ingewikkeld is. Spannender wordt het later dit voorjaar als het kabinet praat over de besteding van de verwachte meevallers aan de inkomstenkant van de begroting. Door het aantrekken van de economie lopen de belastinginkomsten (loonbelasting, winstbelasting van bedrijven, btw) flink op. Het CPB berekende eerder een plus van 4,5 miljard euro, maar mogelijk loopt dat nog verder op.

Daar zal het kabinet wel de verminderde inkomsten als gevolg van het dichtdraaien van de gaskraan van af moeten trekken. Maar de verwachting is dat er dan toch nog enkele miljarden over zijn voor lastenverlichting, die gepaard moet gaan met een eerste stap in de herziening van het belastingstelsel. Daarover wil de coalitie voor de zomer een knoop doorhakken.

Deze vrijdag stuurt Dijsselbloem het zogeheten stabiliteitsprogramma, het jaarlijkse overzicht van de stand van zaken van de overheidsfinanciën, naar de Europese Commissie in Brussel. Daaruit blijkt dat Nederland zich houdt aan de Europese begrotingsafspraken.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl