Een vrouw zal doorgaans eerder iets met je delen dan een man, simpelweg omdat haar brein anders is.

Omdat het vrouwelijke brein geven en delen als belonend ervaart, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Uit eerder gedragsonderzoek bleek ook al dat vrouwen sneller dan jongens en mannen ‘‘prosociaal’ gedrag vertonen en eerder bereid zijn om aan goede doelen te geven.

Neurowetenschappers onderzochten het waarom hiervan. Zo keken ze naar de verschillende gebieden binnen ons brein die actief zijn wanneer we besluiten nemen die te maken hebben met delen of geven. De onderzoeksresultaten werden onlangs in Nature Human Behaviour gepubliceerd.

In een reeks van experimenten werd aan mannelijke en vrouwelijke deelnemers gevraagd om zich 100 mensen voor de geest te halen en die te ranken: een 1 voor hun beste vriend, een 100 voor iemand die ze niet kenden. Ook moesten ze op verschillende sociale niveaus (1, 5, 10, 20, 50 en 100) besluiten of ze met mensen geld wilden delen of dat ze het voor zichzelf hielden.

In één van de experimenten kregen de deelnemers ook Amisulpride toegediend, een stof  die het beloningssysteem in de hersenen afremt. De onderzoekers dachten dat de drug de waarde die de deelnemers aan de beloning toekennen zou onderdrukken, of dat nou betrekking had op zelfzuchtigheid of op vrijgevigheid.

Gevoeliger voor delen?

Een gebied middenin ons brein, het striatum, is actief wanneer we een besluit nemen. Zonder Amisulpride wordt het striatum sterker geactiveerd in het vrouwelijke brein wanneer de deelneemster iets deelt, dan wanneer ze zelfzuchtig gedrag vertoont. Bij mannen is het omgekeerde het geval. Met andere woorden: de vrouwelijke beloningssystemen zijn gevoeliger voor delen, de mannelijke systemen voor zelfzuchtigheid.

In het experiment met Amisulpride werd het 'deelgedrag' van vrouwen en de zelfzuchtigheid van mannen onderdrukt.

"We verwachtten het effect voor vrouwen te vinden omdat we uit eerdere studies wisten dat vrouwen prosocialer zijn dan mannen," aldus Alexander Soutschek, psycholoog aan de universiteit van Zürich en eerste auteur van de studie, tegen Business Insider. "We verwachtten dat het effect bij mannen mogelijk kleiner zou zijn dan bij vrouwen, maar niet dat het effect de andere richting zou opgaan."

Aangeboren

Hoewel de research aantoonde dat er verschillen tussen mannen en vrouwen zijn op een biologisch niveau, zei Soutschek dat ze niets zeiden over het waarom van deze verschillen.

"Het zou bedrog zijn om te geloven dat verschillen in breinfunctie aangeboren zijn dan wel een evolutionaire basis hebben," aldus Soutschek.

"Toch is het dopaminergische systeem cruciaal voor het leren wat aansluit op het idee dat de waargenomen verschillen wellicht het gevolg zijn van genderstereotypen in westerse samenlevingen. Echter, zoals ik eerder zei, dit lijkt ons vooralsnog de meest plausibele verklaring - we kunnen de evolutionaire these niet terzijde schuiven."

LEES OOK: Ga lekker zélf in je kracht staan: Waarom het barst van de kantoorclichés om je heen